ENTELIS+ Digital Accessibility

ENTELIS+ Digital Accessibility

06-05-2022

O praksi

Gdje: Grčka
Početak: Srpanj 2021
Status: aktivan
Korisnici: Osobe s intelektualnim teškoćama, osobe treće životne dobi kao i stručnjaci i pružatelji usluga
Financiranje: ERASMUS +

 

PREGLED PRAKSE

ENTELIS+ je projekt suosnovan od strane Europske komisije u okviru Erasmus+ programa, točnije ključne aktivnosti 3 “Support for policy development and cooperation”. Konzorcij projekta čini 10 iskusnih europskih partnera s komplementarnim vještinama i znanjima. Zahvaljujući ovom projektu, osobe s intelektualnim teškoćama osposobljavaju se za pristupačnost i digitalnu pristupačnost kroz lako čitljivu prilagodbu priručnika za obuku koji su razvili ENTELIS+ partneri. Sudionici uče o pristupačnosti i zašto je svim ljudima – bez obzira na dob, invaliditet, spol ili druge razloge – korisno primati pristupačne usluge. Osim toga, korisnici se osposobljavaju da postojeće resurse koriste u promjenjenom, pristupačnijem obliku. Ova praksa poboljšava njihove digitalne vještine i obučava ih da budu uključiviji te na taj način promiče pristupačnost i pomoć većem broju ljudi. Na kraju, korisnici se osposobljavaju za kreiranje vlastitog razvojnog puta koji će im pomoći u dostizanju krajnjeg cilja - pristupu informacijama i mjestima i na taj način ravnopravnom sudjelovanju u društvu.

METODOLOŠKI PRISTUP

Prije treninga organizira se fokus grupa o pristupačnosti kako bi se procijenile potrebe sudionika i u skladu s tim, prilagodila obuka (npr. verzija PowerPoint prezentacije laka za čitanje, sinhronizacija na grčkom jeziku, zamjenski tekstovi na slikama, digitalne igre, simulacijske igre). Nakon treninga organizira se upitnik i intervju sa sudionicima i glavnim trenerom kako bi se ocijenilo njihovo znanje i vještine relevantne za digitalnu dostupnost.

Ova se metodologija temelji I na ENTELIS+ priručniku koji pruža potrebna teorijska znanja i savjete za njegovu praktičnu provedbu. U suradnji sa sudionicima, trener koproducira alate za obuku koji će im informacije učiniti dostupnima.

Evaluacija napretka sudionika provodi se kroz praksu, vježbe i stvaranje dostupnih resursa. Treneri također popunjavaju dnevnik trenera kako bi pratili napredak, prepoznali poteškoće i jake strane učenika koje podržavaju i, posljedično, poboljšali dostupnost resursa i usredotočili se na obrazovne ciljeve koji zahtijevaju više prakse.

VRSTA RAZVIJENIH VJEŠTINA

Aktivnosti edukacije ENTELIS+ usmjerene su na razvoj digitalnih vještina osoba s invaliditetom i starijih osoba kako bi im se omogućilo sudjelovanje u digitalnom društvu. Istodobno, ENTELIS+ je osposobio i druge važne ključne aktere, poput javnih tijela i pružatelja usluga, koji su također zaduženi za osmišljavanje i implementaciju mjera i okvira za pristupačnost ovim skupinama.

INOVATIVNI ASPEKT

Partneri u ovom ENTELIS+ konzorciju imaju bogato iskustvo u digitalnoj dostupnosti i digitalnim vještinama te već dugi niz godina inoviraju u sektoru invaliditeta i tehnologije. Ta je stručnost materijalizirana u inovativnim metodama i praksama koje promiču inkluzivno obrazovanje kao i u sposobnosti poticanja digitalnih vještina i kompetencija digitalno isključenih skupina.

Konkretno, ENTELIS+ je: 

  • Podigao svijest o važnosti pristupačnosti kao pokretača inkluzivnog učenja i poučavanja kroz više obuka i događaja u Austriji, Belgiji, Cipru, Grčkoj, Irskoj, Italiji i Švedskoj.
  • Razvijo digitalne vještine osoba s invaliditetom i starijih osoba za sudjelovanje u digitalnom društvu u gore navedenim zemljama. Više od 90 ljudi sudjelovalo je u ENTELIS+ trening događajima.
  • Izgradio kapacitete ključnih aktera zaduženih za osmišljavanje i provedbu okvira za pristupačnost (javna tijela i pružatelji usluga).

UČINAK I ODRŽIVOST

ENTELIS+ je ostvario utjecaj podizanjem svijesti o važnosti pristupačnosti kao pokretača inkluzivnog učenja i poučavanja kroz više obuka i događaja u 7 zemalja (Grčka, Austrija, Irska, Italija, Cipar, Švedska i Belgija). Tijekom edukacija koje nudi projekt, sudionici su ojačali svoje vještine u pogledu pristupačnosti, naučili više o svojim pravima – konkretno o svom pravu na pristupačnost i kako je to zaštićeno politikama EU-a i nacionalnim zakonima – te otkrili postojeće resurse za izradu različitih digitalnih usluga i pristupačnija okruženja.

Održivost projekta osigurana je povezivanjem i suradnjom s drugim organizacijama i stručnjacima koji podupiru ideju osnaživanja osoba s invaliditetom i starijih osoba putem digitalnih vještina pristupačnosti kao načina prevladavanja digitalnog jaza i otvaranja širokog spektra prilika za društveni razvoj, razvoj karijere i prilika na tržištu rada za skupine korisnika kojima prijeti isključenost. Zainteresiranima će biti dostupni i ENTELIS+ materijali kako bi se zajamčila kontinuirana edukacija korisnika usluga i njihovih obitelji o digitalnoj dostupnosti.

Kontakt
research.development@eeamargarita.gr
https://entelisplus.entelis.net/

 


Podrška Europske komisije za izradu ove web stranice ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stajališta autora, te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje se u njoj nalaze."


Projekt B-WISE, Nacrt za sektorsku suradnju o vještinama u društvenim poduzećima za integraciju rada, projekt je Erasmus + koji koordinira EASPD uz potporu ENSIE-a.