ENTELIS+ Digitalna dostopnost

ENTELIS+ Digitalna dostopnost

06-05-2022

O praksi

Kje: Grčija
Začetek: Julij 2021
Deležniki: Osebe z motnjami v duševnem razvoju, osebe tretjega življenjskega obdobja ter strokovnjaki in ponudniki storitev
Financer: ERASMUS +

 

O PRAKSI

ENTELIS+ je projekt, ki ga je soustanovila Evropska komisija v okviru Erasmus+ Key Action 3 Support for policy reform in njegov konzorcij sestavlja 10 izkušenih evropskih partnerjev s komplementarnimi veščinami in znanjem. Zahvaljujoč temu projektu se osebe z motnjami v duševnem razvoju usposabljajo o dostopnosti in digitalni dostopnosti z enostavno berljivo prilagoditvijo priročnika za usposabljanje, ki so ga razvili partnerji ENTELIS+. Udeleženci spoznavajo dostopnost in zakaj je koristno, da vsi ljudje – ne glede na starost, invalidnost, spol ali druge razloge – prejemajo dostopne storitve. Poleg tega so upravičenci usposobljeni za spreminjanje obstoječih virov v dostopno obliko. Ta praksa izboljšuje njihove digitalne spretnosti in jih usposobi za večjo vključenost, da bi spodbujali dostopnost in pomagali več ljudem. Nazadnje so upravičenci usposobljeni za uporabo načrta, ki jim bo pomagal doseči končni cilj, kar pomeni imeti dostop do informacij in krajev ter tako enakopravno sodelovati v družbi.

METODOLOŠKI PRISTOP

Pred usposabljanjem se organizira fokusna skupina o dostopnosti, da se ovrednotijo potrebe udeležencev in ustrezno prilagodi usposabljanje (npr. lahko berljiva različica PowerPoint predstavitev, glasovni prenos v grščini, nadomestna besedila v slikah, digitalni igre, simulacijske igre). Po usposabljanju je organiziran vprašalnik in razgovor z udeleženci in vodilnim trenerjem, da se oceni njihovo znanje in veščine, pomembne za digitalno dostopnost.

Ta načrt temelji na priročniku ENTELIS+, ki zagotavlja potrebno teoretično znanje in nasvete za njegovo praktično izvajanje. V sodelovanju z učenci trener soproducira orodja za usposabljanje, ki jim bodo omogočila dostop do informacij.

Evalvacija napredka upravičencev se izvaja s prakso, vajami in ustvarjanjem dostopnih virov. Trenerji izpolnjujejo tudi dnevnik trenerjev, da bi spremljali napredek, težave in močne točke učencev, ki jih podpirajo, in posledično izboljšali dostopnost virov in se osredotočili na izobraževalne cilje, ki potrebujejo več prakse.

RAZVITE SPRETNOSTI

Aktivnosti usposabljanja ENTELIS+ so bile osredotočene na razvoj digitalnih veščin invalidov in starejših, da bi lahko sodelovali v digitalni družbi. Hkrati je ENTELIS+ usposobil pomembne ključne akterje, ki so zadolženi za oblikovanje in implementacijo olajšavnih okvirov (javne organe in ponudnike storitev).

INOVATIVNI AS

Partnerji v tem konzorciju ENTELIS+ imajo bogate izkušnje na področju digitalne dostopnosti in digitalnih veščin ter že vrsto let uvajajo inovacije v sektorju invalidnosti in tehnologije. To strokovno znanje se materializira v inovativnih metodah in praksah, ki spodbujajo vključujoče izobraževanje, ter v zmožnosti spodbujanja digitalnih veščin in kompetenc digitalno izključenih skupin.

ENTELIS+ je zlasti lahko:

  • Ozaveščal o pomenu dostopnosti kot dejavnika za vključujoče učenje in poučevanje s številnimi usposabljanji in dogodki v Grčiji, Avstriji, na Irskem, v Italiji, na Cipru, Švedskem in v Belgiji.
  • Razvil digitalne veščine invalidov in starejših za sodelovanje v digitalni družbi v zgoraj omenjenih državah. Izobraževanj ENTELIS+ se je udeležilo več kot 90 ljudi.
  • Izgradnja zmogljivosti ključnih akterjev, odgovornih za oblikovanje in izvajanje olajševalnih okvirov (javni organi in ponudniki storitev).

UČINEK IN TRAJNOST

ENTELIS+ je ustvaril učinek z ozaveščanjem o pomenu dostopnosti kot dejavnika za vključujoče učenje in poučevanje prek številnih usposabljanj in dogodkov v 7 državah (Grčija, Avstrija, Irska, Italija, Ciper, Švedska in Belgija). Med usposabljanji, ki jih ponuja projekt, so udeleženci okrepili svoje veščine glede dostopnosti, izvedeli več o svojih pravicah – zlasti o pravici do dostopnosti in o tem, kako je ta zaščitena s politikami EU in nacionalnimi zakoni – ter odkrili obstoječe vire za izdelavo različnih digitalnih storitev. in bolj dostopna okolja.

Trajnost projekta je zagotovljena s povezavami in sodelovanjem, vzpostavljenim z drugimi organizacijami in strokovnjaki, ki podpirajo zamisel o opolnomočenju invalidov in starejših prek dostopnih digitalnih veščin kot načina za premagovanje digitalnega razkoraka in odpiranje širokega spektra družbenih, razvoj kariere in priložnosti na trgu dela za to skupino uporabnikov, ki ji grozi izključenost. Materiali ENTELIS+ bodo na voljo tudi zainteresiranim, da se zagotovi stalno usposabljanje uporabnikov storitev in njihovih družin o digitalni dostopnosti.

 

Kontakt
research.development@eeamargarita.gr


Podpora Evropske komisije te publikacije ne pomeni strinjanja ali podpore njene vsebine. Vsebina publikacije odraža izključno mnenja avtorjev. Komisija ni odgovorna za uporabo informacij v tej publikaciji v kakršnikoli obliki.


Projekt B-WISE, Načrt za Sektorsko sodelovanje pri spretnostih v socialnih podjetjih za delovno usposabljanje je Erasmus+ projekt, ki ga koordinirata EASPD s podporo ENSIE.