Objava izvješća o razumijevanju potreba korisnika (digitalnih) vještina u WISE-ovima

Objava izvješća o razumijevanju potreba korisnika (digitalnih) vještina u WISE-ovima

14-12-2022

Partneri na projektu B-WISE sa zadovoljstvom najavljuju objavljivanje “Izvješća o razumijevanju potreba korisnika (digitalnih) vještina u WISE-ovima”.

Partneri na projektu B-WISE sa zadovoljstvom najavljuju objavljivanje “Izvješća o razumijevanju potreba korisnika (digitalnih) vještina u WISE-ovima”. Ono je rezultat istraživačkog rada provedenog tijekom radnog paketa 2 koji je koordinirao, u ime B-WISE partnerstva, Consorzio Nazionale Idee iz Rete, jedan od talijanskih partnera na projektu, pod vodstvom Camille Baldini i Gianfranca Marocchija, odgovornih za istraživački rad i predstavljeni sadržaj. Izvješće ima za cilj uspostaviti vezu između izvješća iz WP.1 „Report on current situation of skills gaps, especially in the digital area, in WISEs sector and anticipating future needs” koje je objavljeno u listopadu i rada predviđenog u WP3 na dizajniranju Nastavnog plana i programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za naslovljavanje nedostatka u vještinama koji će uskoro biti objavljen.

Društvena poduzeća za radnu integraciju (Eng. Work integration social enterprise- WISE) su u fokusu B-WISE projekta, čiji je cilj razviti strategije koje će pomoći u jačanju vještina koje nedostaju  u sektoru. Metodologija rada, što je implicirano tijekom istraživanja, je usmjerena na izravno uključivanje i aktivno sudjelovanje svih partnera, koji su aktivno doprinijeli prezentiranom radu.

Okvir istraživanja temeljio se na početnoj pretpostavci da se izgradnja kapaciteta ne može adekvatno ostvariti ako ne budemo u stanju razumjeti da se europski WISE-ovi, iako imaju neke zajedničke osobine, razlikuju jedni od drugih u svojim ciljevima, operativnim stilovima, organizaciji, veličini, poduzetničkoj orijentaciji, itd.; i da su ljudi koji rade u WISE-ovima, radnici u nepovoljnom položaju, oni koji podržavaju i pomažu, različiti u smislu početnih razina vještina, životne povijesti, ulaganja u učenje itd.

Iz ovoga slijedi da, kako bi bila učinkovita, definicija strategije izgradnje kapaciteta mora biti osmišljena s obzirom na različite vrste WISE-ova i različite vrste osoba koje u njima rade. Drugim riječima, pozornost je posvećena stvaranju 'Scenarija' (različitih vrsta WISE-ova) i 'Persona' (različitih vrsta radnika u nepovoljnom položaju, onih koji ih podupiru i koji ih podržavaju), kako bi se osiguralo da osposobljavanje i učenje odgovaraju na potrebe za različitim vještinama.

Izvješće zapravo pokušava odgovoriti na dva glavna pitanja:

- Koje aktivnosti za izgradnju vještina trebaju WISE-i, na temelju njihovih karakteristika, smjerova njihova razvoja, njihove korporativne kulture te njihovih snaga i slabosti?

- Koje su karakteristike radnika (upravitelja/pokretača, podupiratelja, radnika s potrebom za podršku) kojima bismo željeli predložiti puteve izgradnje kompetencija?

Na temelju tih pitanja, izvješće razrađuje dvije vrste odgovora, prvo "scenarije" za WISE-ove koji nude opći opis usvojenog modela, temeljen na tri osnovna tipa WISE-a (produktivnih, društvenih, i usmjerenih na trening). Zatim predlaže neke "persone" koje su sažetak klasifikacije napravljene na nacionalnoj razini, podijeljene u tri kategorije radnika s potrebom za podršku, podupiratelja te upravitelja/pokretača. Izvješće također uključuje poglavlje u kojem se sažimaju nacionalna izvješća i zaključak koji uključuje opće naznake za politike kao i posebne smjernice za rad u radnom paketu 3 u smislu smjerova izgradnje kompetencija.

Projektni partneri sada, na temelju ovog izvješća, rade na nastavnim planovima i programima i smjerovima osposobljavanja za tri kategorije WISE radnika (radnika s potrebom za podršku, podupiratelja te upravitelja/pokretača). Uskoro ćete i vi moći saznati više o njima!


Podrška Europske komisije za izradu ove web stranice ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stajališta autora, te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje se u njoj nalaze."


Projekt B-WISE, Nacrt za sektorsku suradnju o vještinama u društvenim poduzećima za integraciju rada, projekt je Erasmus + koji koordinira EASPD uz potporu ENSIE-a.