Projekt B-WISE sodeluje pri EUSES!

Projekt B-WISE sodeluje pri EUSES!

02-06-2021

Projekt B-WISE je konec maja organiziral dogodek na Evropskem vrhu za Socialno Ekonomijo (EUSES)!

27. maja so EASPD, ENSIE, EURICSE, Fundacion ONCE in AfB Group v okviru projekta B-WISE skupaj organizirali sejo na temo „Inovacije in digitalizacija v evropskih socialnih podjetjih za delovno integracijo (WISE)“ med Evropskim vrhom za Socialno Ekonomijo (EUSES) 2021. Namen te seje je bil predstaviti pregled digitalnih in inovacijskih praks v sektorju WISE po vsej Evropi.

Seja se je začela s predstavitvijo Giulie Galera iz EURICSE, ene od partnerk projekta B-WISE, med katero je predstavila prve rezultate svoje študije o trenutnem stanju vrzeli v spretnostih v sektorju WISE. Predlagala je osnutek skupne opredelitve WISE in predstavila raznolikost pravnih struktur WISE v Evropi ter predhodne podatke WISE in prikrajšanih delavcev. Za konec je podala nekaj pripomb o trendih glede ciljnih skupin WISE in gospodarskih sektorjev. Končno poročilo, ki ga je pripravil EURICSE in povzema ugotovitve o teh temah, bi moralo biti pripravljeno do konca tega leta.

Zasedanje se je nadaljevalo s predstavitvijo Martine Paterniti, o tem kaj inovativnost v sektorju pomeni. Potem ko je razložila, zakaj WISE potrebujejo digitalne tehnologije za poučevanje, komunikacijo ali upravljanje, je pokazala, kako so nekateri WISE že prilagodili svoje delo novim tehnologijam, da bi jim pomagali pri integraciji. Pojasnila je, da je razvoj digitalnih veščin potreben za vse delavce WISE (prikrajšane skupine, pomožno osebje in nosilce dejavnosti). Obstajajo pa ovire za uporabo tehnologije in razvoj digitalnih veščin v WISE, kot so visoki stroški in nezadostno financiranje, pomanjkanje informacij o obstoječih digitalnih tehnologijah, pomanjkanje znanja in spretnosti o uporabi digitalnih naprav v okolju WISE in nezadostno usposabljanje, prilagojeno potrebam sektorja WISE. Za razvoj učinkovite digitalizacije sektorja WISE morajo imeti WISE dostopne tehnologije, usposobiti delavce in razviti okvirne pogoje za pridobivanje novih znanj ter optimalne procese in organizacijske strukture, ki jih zagotavlja WISE. Konstantina Leventi iz EASPD je nato predstavila splošen vpogled v projekt B-WISE.

Temu prvemu delu je sledilo več delavnic, ki so udeležencem omogočile, da se naučijo, kaj WISE ali omrežja WISE na nacionalni/regionalni ravni izvajajo za obravnavo digitalnega prehoda na terenu in kako to vpliva na njihovo delo. Nekateri WISE, kot so Ateliere Fara Frontiere (Romunija) in ŠENT (Slovenija), Maatwerk Group (Belgija), Gidts Group (Belgija), AfB group (Nemčija), Cedris (Nizozemska), so pojasnili izboljšave na obeh digitalnih področjih v zadnjem obdobju let, pa tudi metode, ki se uporabljajo za pretvorbo izzivov v priložnosti za WISE in prikrajšane delavce. Kriza COVID-19 je vplivala na način dela in finančno vzdržnost več WISE, a zahvaljujoč sodelovanju med akterji, ki delujejo v okviru socialne ekonomije, pa tudi z javno podporo in mladino, so inovacijski ukrepi omogočili prenovo in pomoč sektorju . Na koncu so se razpravljale o vrzelih v digitalnih spretnostih, vprašanjih nadgrajevanja in prekvalifikacije, da bi prikazali, kako je projekt B-WISE ključen, saj bo razvil strategijo za njihovo premagovanje na evropski ravni.


Podpora Evropske komisije te publikacije ne pomeni strinjanja ali podpore njene vsebine. Vsebina publikacije odraža izključno mnenja avtorjev. Komisija ni odgovorna za uporabo informacij v tej publikaciji v kakršnikoli obliki.


Projekt B-WISE, Načrt za Sektorsko sodelovanje pri spretnostih v socialnih podjetjih za delovno usposabljanje je Erasmus+ projekt, ki ga koordinirata EASPD s podporo ENSIE.