Partnerzy

EASPD - European Association of Service providers for Persons with Disabilities

Europejskie Stowarzyszenie Usługodawców dla Osób Niepełnosprawnych

ENSIE

Europejska Sieć Przedsiębiorstw Społecznych

arbeit plus

Austria

Lichtwerk

Belgia

RES

Réseau d'entreprises d'insertion (Belgia)

AFPA

Francja

De Omslag

Holandia

NASOR

Krajowe Stowarzyszenie Pracodawców Odpowiedzialnych Społecznie (Bułgaria)

Excellia

Bułgaria

ACT Group

Chorwacja

Margarita

Grecja

Ev Zin

Grecja

Idee In Rete

Włochy

EURICSE

Europejski Instytut Badawczy Spółdzielni i Przedsiębiorstw Społecznych (Włochy)

SENT

Słowenia

Cene Štupar

Słowenia

Fundacion ONCE

Hiszpania

CESUR

Hiszpania

RISE Romania

Rumunia

CERTES

Polska


Poparcie Komisji Europejskiej dla realizacji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.”


Projekt B-WISE- Plan Współracy Sektorowej na Rzecz Umiejętności w Przedsiebiorstwach Społecznych jest projektem program Erasmus+ koordynowanym przez EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) przy wsparciu ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises)