Rada doradcza:

AAATE - Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Technologii Wspomagających w Europie

Agency of employment BG

Bułgarska agencja zatrudnienia

ANOFM

ANOFM Rumunia

CECOP - European confederation of industrial and service cooperatives

Europejska Konfederacja Spółdzielni Przemysłowych i Usługowych

City of Zagreb

Miasto Zagrzeb

EDF - European Disability Forum

Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych

EFVET - European Forum of Technical and Vocational Education and Training

Europejskie Forum Kształcenia i Szkolenia Technicznego i Zawodowego

EPR - European Platform for Rehabilitation

Europejska Platforma Rehabilitacji

FESE/EFSE - European Fund for Southeast Europe

Europejski Fundusz dla Europy Południowo-Wschodniej

ILO - International Labour Organisation

MOP – Międzynarodowa Organizacja Pracy

Regional Labour Office of Katowice

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


Poparcie Komisji Europejskiej dla realizacji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.”


Projekt B-WISE- Plan Współracy Sektorowej na Rzecz Umiejętności w Przedsiebiorstwach Społecznych jest projektem program Erasmus+ koordynowanym przez EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) przy wsparciu ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises)