Publicatie van het rapport over expertisedomeinen en beroepsprofielen in WISEs

Publicatie van het rapport over expertisedomeinen en beroepsprofielen in WISEs

28-06-2023

De partners van het B-WISE project kondigen met groot genoegen de publicatie aan van het rapport "Beroepsprofielen in WISEs – het opbouwen van kennis en expertise".

Het doel van het rapport is om:

 • de behoeften in verband met competentieversterking te identificeren, te analyseren en onder te verdelen in expertisegebieden;
 • uit de veelheid van behoeften prioriteiten te halen en de prioriteiten gedetailleerd te beschrijven.

De beschrijving van de prioriteiten is noodzakelijk om voor elk expertisegebied de mogelijke leeruitkomsten te definiëren. Dat resultaat zal binnenkort gepubliceerd worden. Op basis daarvan zal het mogelijk zijn om in het vervolg van het project trajecten voor het opbouwen van kennis en expertise uit te werken.

Het rapport bestaat uit twee delen:

 • In het eerste hoofdstuk "Wat WISEs nodig hebben" worden enkele criteria vastgesteld om expertisedomeinen te identificeren en wordt er een synthese gemaakt van de benodigde competenties die uit voorgaande onderzoeken naar voren zijn gekomen.
 • In het tweede hoofdstuk "Domeinen van kennis en expertise" worden potentiële expertisedomeinen geselecteerd en vervolgens aan een diepgaandere analyse onderworpen.

Als onderdeel van die analyse werden ook de verbanden tussen de expertisedomeinen en het ESCO-classificatiesysteem geïdentificeerd, zowel met een verwijzing naar de beroepsprofielen als naar het onderdeel "vaardigheden en competenties".

De geïdentificeerde expertisedomeinen binnen WISEs zijn de volgende:

 • Netwerken en gemeenschapsdenken
 • Het ontwikkelen van visie
 • Communiceren over arbeidsintegratie
 • Werk ondersteunen – Mentorschap / informele training
 • Werk ondersteunen – Validatie van vaardigheden
 • Werk ondersteunen – Overgang naar de reguliere economie
 • Productie organiseren met werknemers met ondersteuningsbehoeften

De beroepsprofielen die uit dit rapport voortvloeien zijn:

 • Relatie- en netwerkmanager
 • Sociaal ondernemer
 • Communicatiespecialist sociale economie
 • Docent / mentor / informele trainer WISEs
 • Validator van vaardigheden
 • Ondersteuner bij de overgang naar de reguliere economie
 • Expert in het organiseren van productie met werknemers met ondersteuningsbehoeften

Het rapport is het resultaat van het werk dat is uitgevoerd tijdens werkpakket 3 van het B-WISE project. Het proces werd gecoördineerd het Consorzio Nazionale Idee in Rete, een van de Italiaanse partners van het project, onder leiding van Gianfranco Marocchi. Het rapport is het resultaat van een samenwerking tussen de werkgroep van Idee in Rete en Scuola Centrale Formazione, waarbij de auteurs Camilla Baldini (projectmanager Idee in Rete), Claudia Pinessi (Idee in Rete), Laura Minieri (SCF), Rita Festi (SCF) en Bianca Maria Molinari (SCF) betrokken waren.

U kunt het rapport hieronder vinden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met: guillem.marce@ensie.org


De Europese Commissie steunt de productie van deze publicatie. Dit houdt echter geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijk gebruik van de informatie in deze publicatie.


Het B-WISE project (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises, blauwdruk voor sectorale samenwerking inzake vaardigheden van sociale ondernemingen voor arbeidsintegratie) is een Erasmus+ project dat gecoördineerd wordt door EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) met de steun van ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises).