Het startevenement van het B-WISE-project vond plaats in Brussel

Het startevenement van het B-WISE-project vond plaats in Brussel

26-10-2021

Op donderdag 14 oktober kwamen de 30 partners van het B-WISE-project in Brussel bijeen voor het startevenement van het project.

Op donderdag 14 oktober kwamen de 30 partners van het B-WISE-project in Brussel bijeen voor het startevenement van het project. De bijeenkomst viel samen met de 25ste verjaardag van EASPD (25th Anniversary Conference) en met de 20ste verjaardag van ENSIE (ENSIE 20th anniversary). Het startevenement focuste op de "digitale competentiebehoeften voor de WISE's van morgen" en vormde de achtergrond voor het werk dat tijdens het project zal worden verricht. De huidige moeilijkheden waarmee WISE's te maken hebben werden benadrukt, het project is noodzakelijk  om de ontwikkeling en de overgang van WISE's te ondersteunen.

Luk Zelderloo, van EASPD, opende het evenement en herhaalde het doel van het project: de kloof dichten voor mensen met ondersteuningsbehoeften, zodat ook zij kunnen profiteren van de nieuwe digitale mogelijkheden. De ontwikkeling van een Europese strategie die de competentiebehoeften aanpakt, in het bijzonder met betrekking tot digitale vaardigheden, in de sector van de Sociale Ondernemingen voor Arbeidsintegratie (WISE's), moet dit doel helpen te realiseren.

Hubert Gambs, adjunct-directeur-generaal DG GROW - Interne markt, industrie, ondernemerschap en KMO’s, opende het evenement door het B-WISE-project te situeren in de meest recente beleidsinitiatieven van de EU. De projectresultaten zijn immers van cruciaal belang voor het pact voor vaardigheden, de industriële strategie voor nabijheid en de sociale economie. Hij benadrukte nogmaals dat de WISE-sector de komende jaren door de Europese Commissie zal worden gesteund door middel van het actieplan voor de sociale economie en de industriële strategie. Op deze manier kan de sector zich ontplooien en zal  elk personeelslid over de nodige vaardigheden beschikken om de digitale en de groene overgang het hoofd te bieden. 

Hij werd gevolgd door twee inleidende toespraken, eerst van Maya Doneva, van EASPD, die de uitdagingen onderstreepte waarmee de WISE's worden geconfronteerd, met name op het gebied van digitale vaardigheden. De tweede toespraak kwam van Karel Vanderpoorten, van DG GROW, die uitlegde dat de taak van het B-WISE-project is om de vaardigheden te versterken, in het bijzonder de digitale vaardigheden van alle werknemers in de WISE's, van mensen die arbeidsintegratie bevorderen tot en met beleidsmakers en ondersteunend personeel, aangezien deze vaardigheden steeds crucialer zijn en worden op de arbeidsmarkt.

Daarna volgden twee panelgesprekken. Het eerste werd gemodereerd door Patrizia Bussi van ENSIE en ging over innovatie in WISE’s en WISE's in Europa met aanvullingen van Martina Paterniti van ENSIE en Ilda Curti van Idee in Rete. Martina Paterniti legde uit dat innovatie de kern van de WISE's vormt, bijvoorbeeld door het participatiebeginsel, maar zij onderstreepte ook de belemmeringen waarmee WISE's worden geconfronteerd om ten volle te profiteren van de digitale omschakeling, zoals hoge kosten of het gebrek aan informatie. Ilda Curti presenteerde het Italiaanse WISE-ecosysteem, gelinkt aan de ontwikkeling van het wetgevend kader, de problemen waarmee het te maken kreeg en de innovatie die vanaf de jaren ‘80 tot op vandaag is ontwikkeld.

De derde bijdrage in dit panelgesprek werd geleverd door Giulia Galera van EURICSE, die de eerste bevindingen over WISE's in de EU presenteerde, een onderzoek uitgevoerd in kader van het B-WISE-project. Na het bestuderen van de WISE-ecosystemen in 13 landen (14 andere zullen spoedig volgen) is EURICSE begonnen met het in kaart brengen van gemeenschappelijke kenmerken tussen WISE's in Europa en met het creëren van categorieën met betrekking tot het juridische kader van WISE's, dat afhankelijk is van de nationale wetgeving. Binnenkort kunt u meer te weten komen over deze bevindingen!

Het tweede panelgesprek werd gemodereerd door Timothy Ghilain van EASPD en ging over de drijfveren en belemmeringen van digitalisering. De vier sprekers deelden hun praktijkervaringen met betrekking tot digitalisering en de uitdagingen waarmee WISE's worden geconfronteerd. Lieven Bossuyt van Lichtwerk, België, begon met te benadrukken dat WISE's moeilijkheden zullen ondervinden met de digitale overgang, omdat banen in de toekomst complexer zullen zijn en steeds meer digitale vaardigheden zullen vereisen. Er moeten bijgevolg nu acties worden ondernomen, het B-WISE-project moet ervoor zorgen dat mensen met ondersteuningsbehoeften de juiste vaardigheden kunnen ontwikkelen. Ancuta Vamesu van Rise Romania wees erop dat WISE's vaak vroeg beginnen met het invoeren van technologie aangezien dit een manier is om de kosten te drukken.  WISE's moeten voorop lopen met betrekking tot nieuwe technologieën om met andere bedrijven te kunnen concurreren. Dit kan echter ook duur zijn, en zij onderstreepte dat sociale ondernemingen in Roemenië vanwege hun rechtsvorm geen toegang hebben tot overheidssteun voor digitalisering voor KMO’s. Angela Achitei van Fundatia ADV Romania herinnerde eraan dat het in dienst nemen van mensen met ondersteuningsbehoeften een investering in opleiding is en voor de ondernemingen gepaard gaat met hogere kosten en verlies van concurrentievermogen. Daarom zouden WISEs door het nationaal beleid gesteund moeten worden, wat, zoals Ancuta Vamesu zei, in Roemenië niet het geval is. De laatste spreker van dit panel, Panagiotis Anastassopoulos van EfVET, onderstreepte dat om deel te nemen aan de digitale omschakeling een mentaliteitsverandering nodig is die veranderingen teweeg kan brengen in de organisaties en de ecosystemen. 

Ter afsluiting van het evenement presenteerde Konstantina Leventi van EASPD het B-WISE project en de doelstellingen ervan en sloot Patrizia Bussi van ENSIE het evenement af met een aantal vragen over technologie: een aanwinst of een risico voor werknemers?

Leer meer over het B-WISE project: http://www.bwiseproject.eu/


De Europese Commissie steunt de productie van deze publicatie. Dit houdt echter geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijk gebruik van de informatie in deze publicatie.


Het B-WISE project (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises, blauwdruk voor sectorale samenwerking inzake vaardigheden van sociale ondernemingen voor arbeidsintegratie) is een Erasmus+ project dat gecoördineerd wordt door EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) met de steun van ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises).