Eerste focusgroep in Roemenië

Eerste focusgroep in Roemenië

25-04-2022

ADV Roemenië organiseerde een eerste focusgroep over sociale-economiebedrijven in kader van het B-WISE project!

Op uitnodiging van RISE en ADV Roemenië werd op 8 April 2022 een nationale focusgroep georganiseerd om het Roemeense model van sociale-economiebedrijven naast het Europese model te leggen.

De bijeenkomst vond plaats in kader van het B-WISE project – een strategisch Erasmus+ project dat een Europese strategie wil opzetten om de vaardigheden van medewerkers in sociale-economiebedrijven (Work Integration Social Enterprises in het Engels) te ontwikkelen.

De Roemeense partners in het project zijn het ‘Roemeense netwerk van ondernemingen voor sociale integratie via economische activiteit’, ‘RISE Roemenië’ en ‘ADV Roemenië’ (Fundația Alături de Voi Romania).

De focusgroep werd bijgewoond door:

De discussie ging voornamelijk over het Europese model van sociale-economiebedrijven of WISEs (Work Integration Social Enterprises) en de drie submodellen (focus op productie, focus op sociale integratie of focus op training). Op federaal niveau, konden twee bedrijven zich herkennen in het Europese model. Daarnaast werden ook twee nieuwe modellen naar voren geschoven: het sociale-economiebedrijf gespecialiseerd in doorstroom naar de reguliere economie en het sociale-economiebedrijf dat productie, sociale integratie en training combineert.

Naast de analyse van het Europese model van sociale-economiebedrijven met betrekking tot Roemeense bedrijven, werden ook volgende aspecten besproken:

  •  
  • De ontwikkeling van digitale vaardigheden bij medewerkers van sociale-economiebedrijven (directie, omkadering en doelgroepmedewerkers), gelinkt aan de vooruitgang van ICT die een grote impact heeft op alle economische sectoren.
  • Het in kaart brengen van de digitale vaardigheden die de sociale economie nodig zal hebben in de toekomst en een plan voor de ontwikkeling van die vaardigheden voorbereiden dat rekening houdt met traditie, ondernemerscultuur en kenmerkende activiteiten van de sociale-economiebedrijven in elke EU-land.
  • De ontwikkeling van opleidingen en training die inspelen op de noden van de sociale economie.
  • Het uitwisselen van goede voorbeelden op Europees, federaal en regionaal niveau.
  • Het identificeren, analyseren en ontwikkelen van strategieën om de aantrekkelijkheid van de sociale economie, van sociaal ondernemerschap en van de sector van maatwerkbedrijven te verhogen; het bewustzijn bij stakeholders en lokale gemeenschappen verhogen om meer personen met nood aan ondersteuning tewerk te stellen.

De deelnemers aan de focusgroep evalueerden de activiteiten die werden voorgesteld door de vertegenwoordigers van sociale-economiebedrijven op basis van een matrix die drie categorieën omvat:

  •  
  • Ondernemende kenmerking van de sociale-economiebedrijven (inkomsten, omzet, opbrengsten, investeringen, technologie en concurrentie).
  • Steun van het beleid (directe en indirecte steun voor sociale-economiebedrijven, subsidies voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en omzet uit contracten met overheden).
  • Uitdagingen met betrekking tot de arbeidsintegratie van personen met nood aan ondersteuning (statuut en verloning van personen met nood aan ondersteuning, het aandeel van personen met nood aan ondersteuning in het personeelsbestand van het sociale-economiebedrijf, type contract, uitdagingen met betrekking tot de sociale en professionele integratie, doorstroom naar reguliere economie, profiel van personen met een ondersteuningsnood en hun coaches).

Dr. Ciprian IFTIMOAEI, Professor aan de faculteit filosofie en socio-politieke wetenschappen van de Al. I. Cuza Universiteit van Iasi, benadrukte dat “de resultaten van de focusgroep en van het kwantitatief onderzoek (vragenlijst) uitgevoerd eind 2021 bij medewerkers van sociale-economiebedrijven (directie, omkadering en doelgroepmedewerkers) verder bestudeerd zullen worden in de volgende fase van het project (er zullen case studies uitgevoerd worden in sociale economiebedrijven). De kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken moeten leiden tot een Europees rapport dat de sociale economie en de competentienoden van de sector in kaart brengt. Op basis daarvan wordt een Europese strategie (blueprint) opgesteld voor de ontwikkeling van vaardigheden, voornamelijk digitale vaardigheden, voor sociale-economiebedrijven.”


De Europese Commissie steunt de productie van deze publicatie. Dit houdt echter geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijk gebruik van de informatie in deze publicatie.


Het B-WISE project (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises, blauwdruk voor sectorale samenwerking inzake vaardigheden van sociale ondernemingen voor arbeidsintegratie) is een Erasmus+ project dat gecoördineerd wordt door EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) met de steun van ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises).