Izvješće o trendovima i izazovima s kojima se susreću društvena poduzeća za radnu integraciju (WISE) u Europi

Izvješće o trendovima i izazovima s kojima se susreću društvena poduzeća za radnu integraciju (WISE) u Europi

11-10-2022

Partneri na projektu B-WISE sa zadovoljstvom vam predstavljaju „Izvješće o trendovima i izazovima s kojima se susreću društvena poduzeća za radnu integraciju (WISE) u Europi – Prikaz trenutne situacije nedostataka vještina, posebno u digitalnom području“, koje je pripremio EURICSE uz podršku svih partnera na projektu.

Svrha izvješća je doprinijeti razvoju strateškog pristupa (Nacrta) sektorske suradnje u području znanja i vještina potrebnih za jačanje WISE-a u razvoju vještina radnika i održivog rješavanja izazova digitalizacije s kojima su suočeni. Oslanjajući se na dobivene podatke iz 27 zemalja, intervjue licem u lice i internetsku anketu provedenu u 13 zemalja partnera B-WISE-a[1], izvješće analizira glavne pokretače, značajke i trendove razvoja WISE-a u 27 država članica EU-a. Također, izvješće ispituje potrebe za vještinama i nedostatke zaposlenih u WISE-ima, posebno u pogledu digitalnih vještina.

Izvješće prikazuje WISE sektor u EU-u i ističe izazove s kojima se suočavaju ove organizacije u pružanju podrške radnicima. U prvom poglavlju izvješća analiziraju se ograničenja tržišta rada i slabosti mjera politika rada i socijalnih politika koje se provode radi potpore radnoj integraciji radnika kojima je potrebna podrška. Sljedeća poglavlja raspravljaju o ključnim značajkama WISE-a, njihovoj dodanoj vrijednosti, što ih pokreće i koji su obrasci razvoja WISE-a. Poglavlje 2 analizira modele integracije i područja gospodarskog djelovanja WISE-a; Poglavlje 3 se usredotočuje na predstavljanje različitih pravnih struktura WISE-a u 27 zemalja EU. Poglavlje 4 predstavlja prikaz resursa kojima WISE-vi imaju pristup: javnih, privatnih, monetarnih i nemonetarnih; Svrha 5. poglavlja je ilustrirati kontekst potreba i obrasce razvoja WISE-a u tri skupine zemalja; Poglavlje 6 istražuje tehničke i meke vještine tj. nedostatke za navedenim vještinama kod zaposlenika WISE-a (upravitelja, podupiratelja i radnika); Poglavlje 7 procjenjuje trenutno stanje tehnologije, digitalizacije i digitalnih vještine WISE-a u 13 zemalja sudionica projekta B-WISE. Konačno, poglavlje 8 naglašava najnovije trendove i izazove s kojima se suočavaju WISE-vi u zemljama sudionicama.

Ovo izvješće predstavlja temelj budućeg rada projektnih partnera. Sada već radimo na analizi potreba za vještinama i znanjem svih WISE radnika kako bi zatim mogli izraditi namjenske kurikulume i u konačnici pripremiti sektorsku strategiju stjecanja tih vještina!

***

[1] Partnerske zemlje B-WISE projekta: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Francuska, Grčka, Italija, Latvija, Nizozemska, Poljska, Rumunjska, Slovenija i Španjolska

Documents

Podrška Europske komisije za izradu ove web stranice ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stajališta autora, te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje se u njoj nalaze."


Projekt B-WISE, Nacrt za sektorsku suradnju o vještinama u društvenim poduzećima za integraciju rada, projekt je Erasmus + koji koordinira EASPD uz potporu ENSIE-a.