Vodje

Vodje

Več o menedžerjih (vrzel v sposobnostih, osebnosti, učni načrti in poklicni profil) boste tukaj našli leta 2022!

Mentorji

Mentorji

Več o mentorjih (vrzel v sposobnostih, osebnosti, učni načrti in poklicni profil) boste našli leta 2022!

Delavci s potrebami po podpori

Delavci s potrebami po podpori

Več o tem v letu 2022!

Ciljne skupine in učni načrti

Ciljne skupine in učni načrti

Eden od glavnih ciljev projekta je opredeliti učne načrte za vsako od treh ciljnih skupin, ki delajo za WISE (delavci s potrebami po podpori, mentorji in vodje.)

MOOC za digitalne spretnosti v WISE bo na voljo v letu 2022 !


Podpora Evropske komisije te publikacije ne pomeni strinjanja ali podpore njene vsebine. Vsebina publikacije odraža izključno mnenja avtorjev. Komisija ni odgovorna za uporabo informacij v tej publikaciji v kakršnikoli obliki.


Projekt B-WISE, Načrt za Sektorsko sodelovanje pri spretnostih v socialnih podjetjih za delovno usposabljanje je Erasmus+ projekt, ki ga koordinirata EASPD s podporo ENSIE.