B-WISE Advisory Board Meeting

B-WISE Advisory Board Meeting

21-06-2023

Today the B-WISE Project Advisory Board met in Brussels and online. Partners gathered inputs from experts to improve the overall quality in the next steps of the project.


Podpora Evropske komisije te publikacije ne pomeni strinjanja ali podpore njene vsebine. Vsebina publikacije odraža izključno mnenja avtorjev. Komisija ni odgovorna za uporabo informacij v tej publikaciji v kakršnikoli obliki.


Projekt B-WISE, Načrt za Sektorsko sodelovanje pri spretnostih v socialnih podjetjih za delovno usposabljanje je Erasmus+ projekt, ki ga koordinirata EASPD s podporo ENSIE.