B-WISE Advisory Board Meeting

B-WISE Advisory Board Meeting

21-06-2023

Today the B-WISE Project Advisory Board met in Brussels and online. Partners gathered inputs from experts to improve the overall quality in the next steps of the project.


Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu


Projekts B-WISE (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises) ir Erasmus + projekts, ko koordinē EASPD ar ENSIE atbalstu.