REZULTĀTI

 • Brošūra - Lejuplādēt
 • Ziņojums par pašreizējo situāciju saistībā ar prasmju līmeni, jo īpaši digitālajā jomā, DISU sektorā un prognozētās nākotnes vajadzības. - Lejuplādēt
 • Ziņojums par lietotāju (digitālo) prasmju vajadzību izpratni darba integrācijas sociālajos uzņēmumos (DISU) - Lejuplādēt
 • Ziņojums par profesiju profiliem DISU sektorā - Lejuplādēt
 • Mācību rezultātu izklāsts - Lejuplādēt
 • Universālās mācību programmas DISU nozarei - Lejuplādēt
 • MOOC DISU sektoram - Augusts 2023
 • Mācību materiāli skolotājiem un pasniedzējiem - Februāris 2024
 • Ziņojums par piltoprogrammas īstenošanu - Februāris 2024
 • Valstu sertifikācijas iestāžu ziņojums - Februāris 2024
 • DISU popularizēšanas plāns - Februāris 2024
 • Piltoprogrammas novērtēšanas ziņojums - Aprīlis 2024
 • Sertifikācija/marķējums un saistītie paskaidrojošie materiāli - Jūnijs 2024
 • Ziņojums par profesionālās izglītības sniedzēju mācību programmas pielāgošanas pasākumiem - Jūnijs 2024
 • DISU nozaru prasmju stratēģija - Novembris 2024
 • B-WISE kopienas prakses - Decembris 2024
 • B-WISE ilgtspējas ceļvedis - Decembris 2024
 • Memorands un alianses partneri, ilgtermiņa rīcības plāni - Decembris 2024

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu


Projekts B-WISE (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises) ir Erasmus + projekts, ko koordinē EASPD ar ENSIE atbalstu.