Studija slučaja Hrvatska: Humana Nova

05-09-2022

U okviru WP.2 hrvatski projektni partner ACT Grupa posjetio je Humanu Novu!

U okviru drugog radnog paketa projekta B-WISE, hrvatski partner ACT Grupa posjetio je Humanu Novu kako saznao više o njihovom načinu rada i zaposlenicima.

Socijalna zadruga Humana Nova osnovana je 2011. godine u sklopu ESCO projekta – „Edukacija za socijalne zadruge – nove prilike za osobe s invaliditetom“ koji je provodila ACT Grupa.

U proteklih 11 godina Humana Nova je zapošljavala osobe s invaliditetom i druge marginalizirane skupine. Zajedno su stvarali vrijednost od odbačenih tekstilnih predmeta te svakodnevno stvarali nove kvalitetne i inovativne tekstilne proizvode.

Humana Nova djeluje u sljedećim područjima:

  • prikupljanje tekstila
  • klasifikacija tekstila (upotrebljivi i neupotrebljivi tekstil)
  • prerada tekstila (proizvodnja industrijskih tkanina i prerada neupotrebljivog tekstila u filc ili netkani tekstil)
  • prodaja tekstila koji se može upotrijebiti u second hand shopu
  • dizajn i šivanje proizvoda od recikliranih i novih materijala
  • organiziranje radionica i
  • organizirati akcije.

Uz više od polovice zaposlenika su osobe s invaliditetom (26/46) ili pripadnici drugih marginaliziranih skupina (13/46), Humana Nova kontinuirano promiče socijalnu uključenost, razvija i potvrđuje modele radne integracije, pridonoseći stvaranju tolerantnijeg društva, ali i brizi o okolišu prikupljanjem, recikliranjem i ponovnim korištenjem više od 400 tona tekstila godišnje.

Svojim djelovanjem izravno utječu na osobe s invaliditetom jer se unutar sustava Humane nove oni osnažuju, stječu samopouzdanje, razvijaju radne navike i socijalne vještine čime im se poboljšava kvaliteta života.

Humana Nova je jedina neprofitna zadruga koja se bavi radnom integracijom osoba s invaliditetom i drugih marginaliziranih skupina kroz model gospodarenja tekstilnim otpadom, a unatoč nedostatku nacionalne potpore od osnutka (2011.) bilježi kontinuirani rast u broj zaposlenih, broju poslovnih suradnji i prihoda.

Web stranica: https://humananova.org/

Internet trgovina: https://humananova.org/webshop/ 


Podrška Europske komisije za izradu ove web stranice ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stajališta autora, te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje se u njoj nalaze."


Projekt B-WISE, Nacrt za sektorsku suradnju o vještinama u društvenim poduzećima za integraciju rada, projekt je Erasmus + koji koordinira EASPD uz potporu ENSIE-a.