Digi+

Digi+

06-05-2022

O praksi

Kje: St. Pölten, Austria
Začetek: Junij 2020
Deležniki : podporniki in delavci s posebnimi potrebami
Financer : Arbeiterkammer (projekt Arbeit 4.0)

 

PREGLED PRAKSE

Digi+ je sestavljen iz neposrednih izobraževanj na področju digitalizacije, namenjenih prikrajšanim delavcem in njihovim podpornikom. Začela sta Arbeit plus niederösterreich in inštitut ilse arlt Univerze za uporabne znanosti St. Pölten, da bi pospešila proces digitalizacije v socialnih in integrativnih podjetjih, glavni cilj te prakse pa je zagotoviti boljšo vključenost ljudi v proces digitalna transformacija.

Upravičenci se usposabljajo o dveh glavnih temah:

  • Osnove računalnikov in pametnih telefonov (kaj so, kako jih upravljati in kaj z njimi lahko dosežemo);
  • Internet in kako ga varno uporabljati za osebno korist.

Doslej je to prakso izkoristilo 54 podpornikov in 95 prikrajšanih delavcev.

METODOLOŠKI PRISTOP

Digi+ je implementiran z uporabo naslednjega pristopa:

  • Potrebe vsakega udeleženca oceni Univerza uporabnih znanosti St. Pölten.
  • Na podlagi opravljene evalvacije se izvede postopek prilagajanja, bodisi preko trenerja na samem usposabljanju bodisi preko spletne strani, ki določa stopnjo digitalne kva. 
  • Usposabljanja se izvajajo na delovnem mestu. Po eni strani se vsebina posreduje neposredno prikrajšanim delavcem; po drugi strani pa so njihovi podporniki poučeni, kako to narediti (usposobiti trenerja). Za podporo učnemu procesu se razvija tudi spletna stran.

Napredek vsakega udeleženca se ocenjuje z osebnimi testi na izobraževanjih in kvizih na spletni strani.

RAZVITE SPRETNOSTI

Digitalne veščine. Učenci so ob koncu usposabljanja sposobni uporabljati naprave in internet za:

(1) ostati v stiku;

(2) najti zaposlitev;

(3) opravljanje administrativnih stvari od doma;

(4) zabavajte se na varen način.

INOVATIVEN ASPEKT

Inovacija prakse Digi+ je v osebnem stiku med trenerjem in delavcem v kombinaciji z uporabo podporne digitalne spletne strani.

UČINEK IN TRAJNOST

Zahvaljujoč tej praksi se lahko upravičenci lažje vključijo na trg dela. Prikrajšani delavci se naučijo upravljati in uporabljati svoje e-naslove ter kako poiskati in uporabljati orodja, ki jim lahko pomagajo pri iskanju ustrezne zaposlitve.

Trajnost prakse je zagotovljena z usposabljanjem trenerjev, ki lahko v prihodnosti podpirajo in izobražujejo nove prikrajšane delavce. Poleg tega je razvito spletno mesto brez ovir, zato lahko do njega dostopa in ga uporablja vsak. To bo omogočilo tudi ponovitev prakse v drugih kontekstih.

 

Kontakt
Juergen Binder
digiplus@arbeitplus.at
https://werkzeugkiste.arbeitplus.at


Podpora Evropske komisije te publikacije ne pomeni strinjanja ali podpore njene vsebine. Vsebina publikacije odraža izključno mnenja avtorjev. Komisija ni odgovorna za uporabo informacij v tej publikaciji v kakršnikoli obliki.


Projekt B-WISE, Načrt za Sektorsko sodelovanje pri spretnostih v socialnih podjetjih za delovno usposabljanje je Erasmus+ projekt, ki ga koordinirata EASPD s podporo ENSIE.