Poročilo o zaposlitvenih profilih v sektorju WISE-dvig kapacitet

Poročilo o zaposlitvenih profilih v sektorju WISE-dvig kapacitet

28-06-2023

Projektni partnerji B-WISE z veseljem napovedujejo objavo »Poročila o poklicnih profilih v sektorju WISE – dvig kapacitet v WISE«. Končni rezultat je rezultat dela, opravljenega med WP.3, ki ga je v imenu partnerstva B-WISE usklajeval Consorzio Nazionale Idee in Rete, , pod vodstvom Gianfranca Marocchija. Celotno poročilo je rezultat sodelovanja Idee in Rete in Scuola Centrale Formazione, v kateri so bili avtorji Camilla Baldini (vodja projekta Idee in Rete), Claudia Pinessi (Idee in Rete), Laura Minieri (SCF), Rita Festi (SCF) in Bianca Maria Molinari (SCF).

Poročilo ima namen:

• identificirati in analizirati potrebe po krepitvi zmogljivosti, ki so izšle iz DP1 in DP2

• med številnimi potrebami, ki so bile ugotovljene in ponovno združene v strokovna področja, opredeliti prednostne in jih podrobno opisati.

This last description is functional in order to identify, in a subsequent elaboration (T3.2) that will be published soon, an analytical definition of possible learning outcomes for each of these areas; on this basis it will then be possible, in the continuation of the project, to define capacity-building paths.

Poročilo je razdeljeno na dva dela.

V prvem poglavju 'Potrebe WISE' so predhodno opredeljena nekatera merila za identifikacijo strokovnega znanja in ponujen je sintetični oris potreb, ki so izšle iz prejšnjih delovnih programov.

V drugem poglavju »Področja krepitve zmogljivosti« so izbrana nekatera potencialna strokovna področja, ki so nato predmet bolj poglobljene analize.

V okviru te analize so bile ugotovljene tudi povezave med temi področji in klasifikacijskim sistemom ESCO, tako glede na poklicne profile, kjer je to primerno, kot tudi glede na razdelek »spretnosti in kompetence«.

Strokovna področja, opredeljena v sektorju WISE, so naslednja:

●         Mreženje in razmišljanje v skupnosti

● »Zmogljivost vizije«

● Komunikacija delovne integracije

● Podporno delo 1 - mentorstvo / neformalno usposabljanje

● Podporno delo 2 – Validacija spretnosti

● Podporno delo 3 – Namestitev

● Organiziranje proizvodnje z delavci s podpornimi potrebami

Zaposlitveni profili so:

● Omrežni operater

● Socialni podjetnik

● Komunikator socialne ekonomije

● Tutor/mentor/neformalni trener WISE-jev

● Potrdjevalnik spretnosti

● Operater postavitve WISE

● Strokovnjak za organizacijo proizvodnje z delavci s podporo

Poročilo lahko najdete tukaj

Za vprašanja vam je na voljo: guillem.marce@ensie.org

 


Podpora Evropske komisije te publikacije ne pomeni strinjanja ali podpore njene vsebine. Vsebina publikacije odraža izključno mnenja avtorjev. Komisija ni odgovorna za uporabo informacij v tej publikaciji v kakršnikoli obliki.


Projekt B-WISE, Načrt za Sektorsko sodelovanje pri spretnostih v socialnih podjetjih za delovno usposabljanje je Erasmus+ projekt, ki ga koordinirata EASPD s podporo ENSIE.