B-WISE project presented at the Social Economy Conference in Gothenburg

B-WISE project presented at the Social Economy Conference in Gothenburg

09-06-2023

Martina Paterniti, Project Manager at B-WISE project, presented on the 8th of June 2023 the learnings from B-WISE at the workshop "The role of social economy and WISEs in skill development and labour market", in the Social Economy Conference in Gothenburg under the Swedish presidency of the Council of the EU.


Podpora Evropske komisije te publikacije ne pomeni strinjanja ali podpore njene vsebine. Vsebina publikacije odraža izključno mnenja avtorjev. Komisija ni odgovorna za uporabo informacij v tej publikaciji v kakršnikoli obliki.


Projekt B-WISE, Načrt za Sektorsko sodelovanje pri spretnostih v socialnih podjetjih za delovno usposabljanje je Erasmus+ projekt, ki ga koordinirata EASPD s podporo ENSIE.