B-Wise project mentioned in European Commission's recommendation to support social economy!

B-Wise project mentioned in European Commission's recommendation to support social economy!

14-06-2023

B-Wise project is mentioned in EU Commission's Proposal for a Council Recommendation on developing social economy framework conditions. Published yesterday, the proposal aims to create favourable conditions for social economy organisations to thrive and grow, and raise awareness of their potential, particularly in creating quality jobs, supporting innovation and social inclusion.

B-Wise project is quoted as "an alliance is implementing the Blueprint for sectoral cooperation on skills with a focus on social enterprises active in job market integration" and as "a project funded by the Erasmus+ programme, which aims to develop a European strategy to address the skills needs, in particular digital skills, in the Work Integration Social Enterprises sector".

You can read all information about the project here:
https://www.bwiseproject.eu/

You can read the entire EU Commission's recommendation here:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10594


Podpora Evropske komisije te publikacije ne pomeni strinjanja ali podpore njene vsebine. Vsebina publikacije odraža izključno mnenja avtorjev. Komisija ni odgovorna za uporabo informacij v tej publikaciji v kakršnikoli obliki.


Projekt B-WISE, Načrt za Sektorsko sodelovanje pri spretnostih v socialnih podjetjih za delovno usposabljanje je Erasmus+ projekt, ki ga koordinirata EASPD s podporo ENSIE.