Kdo smo?

Kdo smo?

B-WISE je projekt, ki ga financira sklad Erasmus+.  Namen projekta je razviti evropsko strategijo, ki bo naslovila potrebe po spretnostih v sektorju socialnih podjetjih za delovno integracijo (WISE). Projekt posebno pozornost posveča digitalnim spretnostim.

To achieve this goal, the project gathers 30 partners, among which:

  • 2 European organisations,
  • 14 national and regional WISEs sector representatives,
  • 13 VET providers,
  • 1 European Research Institute.

Nekaj številk

30

partnerjev

13

držav EU

4

leta

3,9 M

€ sredstev

Dogodki

18. 05. 2022


Podpora Evropske komisije te publikacije ne pomeni strinjanja ali podpore njene vsebine. Vsebina publikacije odraža izključno mnenja avtorjev. Komisija ni odgovorna za uporabo informacij v tej publikaciji v kakršnikoli obliki.


Projekt B-WISE, Načrt za Sektorsko sodelovanje pri spretnostih v socialnih podjetjih za delovno usposabljanje je Erasmus+ projekt, ki ga koordinirata EASPD s podporo ENSIE.