Privacy policy

Din 25 mai 2018 este în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (informații generale privind protecția datelor, denumit în continuare GDPR) și de abrogare a Directivei 95/46 / CE. Această politică de confidențialitate subliniază angajamentul proiectului B-WISE de a respecta confidențialitatea în conformitate cu prezentul regulament.

Prin proiectul B-WISE înțelegem importanța protecției datelor cu caracter personal și preocupările partenerilor pe proiect și a altor persoane cu care venim în contact cu privire la prelucrarea datelor personale și vom asigura protecția acestor informații la cel mai înalt nivel.

Regulamentul aplicabil privind protecția datelor impune obligații cu privire la modul în care proiectul B-WISE trebuie să proceseze datele. De asemenea, Regulamentul include drepturi ale persoanelor ale căror date sunt prelucrate, pentru a le permite să exercite un control mai mare asupra datelor lor personale.

Această politică de confidențialitate este concepută de o manieră foarte transparentă și are ca scop informarea cu privire la datele pe care le colectăm, scopul în care sunt colectate, modul în care sunt folosite și drepturile cu privire la prelucrarea acestor date. Această politică de confidențialitate explică modul în care colectăm și folosim datele dvs. personale și ce drepturi și opțiuni aveți în acest context.

Vă invităm să vă alocați timp pentru a o citi și pentru a înțelege practica noastră în acest domeniu. De asemenea, puteți găsi informații pe site-urile autorităților naționale pentru protecția datelor prin intermediul următoarelor linkuri:

Dacă aveți orice fel de întrebări, vă stau cu drag la dispoziție la adresa de e-mail: pauline.bonino@ensie.org

Cine gestionează informațiile cu caracter personal?

Informațiile cu caracter personal sunt gestionate de Rețeaua Europeană a Întreprinderilor de Integrare Socială (ENSIE), în calitate de manager de comunicare al proiectului B-WISE. Sediul nostru se află la următoarea adresă: ENSIE ASBL, (475 190 924) Rue Botanique 75, 1210 Bruxelles, Belgia. Directorul, responsabilul pentru comunicare și alți angajați ai ENSIE, inclusiv furnizori independenți de servicii și consultanță, angajați temporari, stagiari sau studenți pot avea acces la datele cu caracter personal. Fiecare dintre aceste persoane din cadrul ENSIE se supune prezentei Politici de protecție a confidențialității datelor.

Alți parteneri din proiect pot avea, de asemenea, acces la datele dvs., în special liderul de proiect EASPD.

Ce fel de informații cu caracter personal sunt colectate?

Informații cu caracter personal, cum ar fi numele, prenumele, genul, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa pot fi colectate atunci când accesați site-ul nostru sau când ne utilizați serviciile, din mai multe motive ce vor fi prezentate ulterior în document.  

Alte informații cu caracter personal colectate se referă la:

 • Date de contact - numele organizației / instituției, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail);
 • Alte informații despre entitatea dvs., procesate în cadrul unui proiect sau într-o relație contractuală referitoare la proiectul B-WISE sau furnizate în mod voluntary, cum ar fi anumite instrucțiuni, plăți efectuate, cererile și proiecte - apartenența la un sindicat profesionist sau la o altă modalitate de asociere, date legate de starea de sănătate, preferințe dietetice relevante atunci când vă invităm la evenimente.

Când se colectează informațiile cu caracter personal?

Datele procesate de proiectul B-WISE pot fi obținute fie comunicate direct, fie comunicate de terți în cadrul relațiilor comerciale sau administrative.

Pe proiectul B-WISE, date cu caracter personal sunt colectate:

 • Când dumneavoastră sau organizația parteneră, membră ENSIE sau nu, colaborați cu proiectul B-WISE;
 • Când dvs. sau organizația dvs. accesați, adresați o întrebare sau interacționați în orice mod pe site-ul nostru sau pe rețelele sociale;
 • Când participați la un eveniment al proiectului B-WISE sau vă înregistrați pentru a primi anumite informații de la noi;
 • Când dumneavoastră sau organizația dvs. doriți să colaborați în orice fel cu noi. 

Sunteți obligați să ne furnizați informații cu caracter personal?

Legislația privind protecția datelor prevede că datele cu caracter personal trebuie prelucrate în mod legal și echitabil în raport cu persoana vizată.

Legalitatea prelucrării implică existența unui temei juridic. În principiu, datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai dacă:

 • Persoana vizată își dă consimțământul. În prealabil, organizația va trebui cel puțin să informeze persoana vizată cu privire la scopul pentru care sunt solicitate datele, ce date vor fi colectate pentru prelucrare, dreptul de a retrage consimțământul, posibilele consecințe pentru informațiile vizate, precum și transferul de date către țări terțe.
 • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract în care persoana implicată este parte sau pentru a lua măsuri precontractuale la cererea persoanei vizate.
 • Prelucrarea este necesară pentru a respecta o obligație legală impusă organizației.
 • Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de organizație în calitate de operator sau de o terță parte, cu excepția cazului în care prevalează drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal.

Puteți revoca în orice moment consimțământul pentru un motiv specific de prelucrare acordat proiectului B-WISE pentru prelucrarea datelor dvs.. Pe proiect se va opri apoi prelucrarea respectivelor date și veți fi informați cu privire la posibilele consecințe ale retragerii consimțământului dumneavoastră. În cazul în care proiectul B-WISE vă prelucrează datele cu caracter personal în alte scopuri și invocă alte motive legale pentru a face acest lucru, procesarea datelor poate continua.

Care sunt motivele pentru care colectăm informații cu caracter personal?

Colectăm datele dvs. personale pentru a procesa înregistrarea la anumite evenimente, pentru a trimite buletine informative, pentru a vă informa despre evenimente care v-ar putea interesa și, mai general, pentru a comunica cu dvs.

Proiectul B-WISE garantează că datele cu caracter personal vor fi prelucrate:

 • În scopuri specificate, explicite și legitime; nu vor fi prelucrate ulterior decât în scopul / scopurile clar comunicat / comunicate în care au fost colectate inițial și înainte de începerea procesării.
 • Respectând motivele pentru care a fost inițial necesar a fi colectate datele. Acolo unde este posibil, proiectul B-WISE va ascunde informația sau va folosi pseudonime, astfel încât identificarea unei persoane să fie dificilă sau chiar imposibilă și pentru a minimiza impactul asupra persoanei vizate.
 • Pentru o perioadă limitată de timp și în scopul declarat.
 • În mod corect și actualizate în funcție de nevoi. Organizația va adopta măsurile necesare pentru ștergerea sau corectarea datelor cu caracter personal, ținând seama de scopurile prelucrării.

De asemenea, putem folosi datele dvs. personale în următoarele scopuri („scop autorizat”):

 • Pentru a oferi vă sfaturi sau alte servicii / produse, în funcție de nevoi;
 • Pentru a gestiona și administra relația dvs. sau a organizației dvs. cu proiectul B-WISE, inclusiv procesarea plăților, contabilitate, audit, facturare și încasare, servicii de asistență;
 • Pentru a respecta obligații generale, auditul conformității sau obligațiile înregistrate față de donatori și instituțiile de finanțare;
 • Pentru a analiza și îmbunătăți serviciile și modul în care comunicăm;
 • Pentru a monitoriza și evalua conformitatea cu politicile și standardele noastre;
 • Pentru a respecta obligațiile și cerințe legale și de reglementare internaționale, inclusiv rapoarte ale unor organisme de reglementare naționale și internaționale;
 • În orice scop legat de scopurile menționate sau în oricare alt scop pentru care ne sunt furnizate datele dvs. personale.

Ca urmare a consimțământului dvs., informațiile personale pot fi prelucrate în următoarele scopuri:

 • Comunicarea pe canalele agreate pentru a primi informații despre modificări legislative, anunțuri / alte informații despre serviciile, publicațiile, evenimentele și alte activități din cadrul  proiectului B-WISE (buletine informative);
 • Sondaje, chestionare majore, analize sau alte activități și evenimente promoționale;
 • Colectarea de informații pentru a crea un profil personalizat de utilizator, pentru a îmbunătăți calitatea comunicării și interacțiunii noastre (de exemplu, urmărirea buletinului informativ sau statisticile site-ului).

În funcție de scopurile autorizate menționate anterior pentru care vom folosi datele dvs. personale, acestea mai pot fi procesate pentru oricare dintre următoarele motive legale:

 • Pentru că sunt necesare pentru desfășurarea relațiilor dintre organizațiile noastre;
 • Pentru a fi respectată legislația în domeniu;
 • Datele personale vor fi prelucrate doar în baza consimțământului acordat în mod expres pentru acest lucru.

Cine mai are acces la datele dvs. cu caracter personal?  

E posibil ca la datele dvs. cu caracter personal să mai aibă acces:

 • Cu maximă confidențialitate, partenerii pe proiectul B-WISE, pentru a construi punți între organizații, pentru facturare sau alte scopuri legate de natura proiectului. O listă a țărilor în care se află partenerii proiectului B-WISE poate fi găsită pe site-ul nostru web;
 • Terțe părți cărora să le atribuim sau transferăm drepturile și obligațiile noastre.
 • Alte entități din țări non-UE, doar dacă se oferă un nivel de protecție echivalent cu nivelul de protecție garantat de legislația europeană privind protecția datelor.

Datele personale ale altor persoane

Dacă ne furnizați date personale despre altcineva (cum ar fi unul dintre directorii sau angajații dvs. sau despre cineva cu care faceți afaceri), trebuie să vă asigurați că sunteți autorizat să ne divulgați aceste informații. Putem colecta, utiliza și dezvălui astfel de date personale, conform prezentei Politici de confidențialitate, așa încât va trebui să vă asigurați că persoanele în cauză sunt la curent cu acest document.

Siguranța informațiilor cu caracter personal

Vom folosi măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a păstra confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu procedura noastră internă care acoperă stocarea, divulgarea și accesul la datele cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi arhivate la noi sau la diferiți contractanți sau pe fișiere pe hârtie.

Modificări în datele cu caracter personal

Dacă apar modificări de orice fel, de exemplu, dacă vă schimbați adresa de e-mail sau doriți să anulați orice solicitare făcută sau dacă ați aflat că avem date personale incorecte despre dvs., vă rugăm să ne anunțați printr-un e-mail la pauline.bonino@ensie.org (trecând la subiect: Schimbarea datelor cu caracter personal). Nu vom fi răspunzători pentru pierderile rezultate din datele personale eronate, false, insuficiente sau incomplete.

Care este termenul de păstrare a informațiilor cu caracter personal?  

Datele cu caracter personal sunt stocate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate. Informațiile vor fi șterse atunci când nu mai sunt necesare și utilizate în scopurile autorizate sau când vă retrageți consimțământul și nu mai suntem autorizați în mod legal să păstrăm în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal.

Prin proiectul B-WISE, informațiile vor fi protejate dacă se dorește în continuare să fie utilizate în scopuri statistice, putând fi păstrate pe perioade mai lungi de timp dacă sunt necesare în scopul gestionării litigiilor, pentru anumite studii sau pentru a fi arhivate.

Informațiile cu caracter personal nu vor mai fi stocate după decembrie 2024.

Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate pot solicita să verifice, să modifice, să șteargă, să transfere informații cu caracter personal; pot refuza, în orice moment, utilizarea datelor personale și pot solicita o limitare a utilizării acestora. Pentru aceasta, trebuie doar să trimiteți un e-mail la adresa pauline.bonino@ensie.org, apoi vor fi luate măsurile necesare cât mai curând posibil. Persoanele vizate vor primi un formular de acces pe care trebuie să îl completeze și să specifice ce drepturi doresc să exercite cu privire la datele personale.

Modificări ale Politicii de Confidențialitate cu privire la datele dvs. personale

În august 2021 am actualizat politica de confidențialitate, așa cum facem la anumite intervale de timp pentru a integra orice schimbări ale modului în care dorim să utilizăm datele cu caracter personal sau pentru a modifica cerințele legale. Atunci când aceste modificări vor avea loc, ele vor fi anunțate pe site-ul nostru sau prin alte metode. Modificările intră în vigoare de îndată ce sunt postate pe site.

Cum păstrăm legătura cu proiectul B-WISE?

Apreciem foarte mult orice comentarii și opinii legate de site-ul nostru și de politica noastră de confidențialitate. Dacă doriți să ne contactați pentru orice întrebări sau comentarii, o puteți face cu un e-mail la adresa pauline.bonino@ensie.org sau cu o scrisoare expediată pe adresa: ENSIE, Rue Botanique 75, 1210 Bruxelles, Belgia.

Politica noastră privind cookie-urile

Pe site-ul proiectului https://bwiseproject.eu , puteți alege dacă acceptați sau nu cookie-uri sau modalități de colectare a datelor și informațiilor despre obiceiurile dvs. de navigare. Cookie-urile sunt esențiale pentru buna funcționare a site-ului nostru, având rolul de a:

 • Reține preferințele;
 • Colecta date statistice;
 • Adapta conținutul site-ului în funcție de nevoile utilizatorilor.

Pentru mai multe informații despre cookie-uri, puteți accesa: https://www.allaboutcookies.org/fr/

Folosim Google Analytics pentru a colecta informații despre modul în care utilizați site-ul https://bwiseproject.eu, cu scopul de a – l adapta la nevoile și modul în care îl utilizați.Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.