Publikacja artykułów na temat głównych wyników Raportu WP2

Publikacja artykułów na temat głównych wyników Raportu WP2

06-03-2023

W ramach publikacji Raportu rozumiejącego potrzeby użytkowników (cyfrowych) umiejętności
w WISE, przeprowadzonego przez Consorzio Nazionale Idee in Rete podczas WP2, projekty partnerskie B-WISE mają przyjemność ogłosić publikację czterech krótkich artykułów wyjaśniających główne wyniki tego opublikowanie. Te cztery artykuły, które uzupełniają streszczenie, mają na celu przedstawienie głównych ustaleń raportu w zwięzły i przystępny sposób.

Pierwszy artykuł dotyczy różnych typów Person, które możemy napotkać w WISE.

Drugi artykuł wyjaśnia scenariusze w WISE, biorąc pod uwagę koncepcje WISE produktywnych, społecznych i szkoleniowych.

Trzeci artykuł dotyczy polityk publicznych wspierających WISE.

Czwarty artykuł przedstawia zapotrzebowanie na (cyfrowe) umiejętności i technologie w WISE.

Uzywany w angielskiej wersji dokumentów skrót WISE pochodzi od nazwy Work Integration Social Enterprises, co odpowiada polskim Przedsiębiorstwom Społecznym zajmującym się Integracją Zawodową, w skrócie PSIZ. W wymienionych powyżej czterch artykułach używać będziemy tego skrótu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: guillem.marce@ensie.org lub t.durczok@swr.pl

 


Poparcie Komisji Europejskiej dla realizacji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.”


Projekt B-WISE- Plan Współracy Sektorowej na Rzecz Umiejętności w Przedsiebiorstwach Społecznych jest projektem program Erasmus+ koordynowanym przez EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) przy wsparciu ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises)