Publication of articles on the principal results of WP2

Publication of articles on the principal results of WP2

06-03-2023

In the framework of the publication of the Report understanding user (digital) skill needs in WISEs conducted by by the Consorzio Nazionale Idee in Rete during WP2, B-WISE partner projects are glad to announce the publication of four short articles explaining the main results this publication. These four articles, which complement the executive summary, aim to present the main findings of the report in a succinct and accessible way. 

The first article deals about the different types of Personas we may encounter in WISEs.

The second article explains scenarios in WISEs, considering the concepts of Productive, Social and Training WISEs.

The third article considers public policies supporting WISEs.

The fourth article exposes the needs on (digital) skills and technologies on WISEs.

If you have any questions, please contact: guillem.marce@ensie.org


Poparcie Komisji Europejskiej dla realizacji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.”


Projekt B-WISE- Plan Współracy Sektorowej na Rzecz Umiejętności w Przedsiebiorstwach Społecznych jest projektem program Erasmus+ koordynowanym przez EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) przy wsparciu ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises)