Trendovi i izazovi za WISE-ove u Europi!

Trendovi i izazovi za WISE-ove u Europi!

EURICSE je dovršio svoje izvješće o trendovima i izazovima za WISEs sektor u Europi, fokusirajući se na nedostatke vještina, posebno u onom što se tiče digitalnih vještina.

Stanje tehnologije i nedostatak digitalnih vještina u WISE-ovima

Stanje tehnologije i nedostatak digitalnih vještina u WISE-ovima

Ovaj se članak fokusira na tehnologiju, digitalizaciju i digitalne vještine WISE-a u 13 zemalja sudionica B-WISE-a.

Koje su vještine potrebne radnicima WISE-a?

Koje su vještine potrebne radnicima WISE-a?

Za radnike WISE-a potrebne su različite vještine (pokretači, menadžeri i radnici s potrebom za podrškom), evo najvažnijih dijelova izvješća.