Publicarea raportului privind nevoile de competențe digitale ale lucrătorilor în inserție din întreprinderile sociale de inserție ISI

Publicarea raportului privind nevoile de competențe digitale ale lucrătorilor în inserție din întreprinderile sociale de inserție ISI

14-12-2022

Partenerii proiectului B-WISE sunt bucuroși să anunțe publicarea „Raportului privind înțelegerea nevoilor de competențe (digitale) ale ale lucrătorilor în inserție din întreprinderile sociale de inserție ISI”. Acesta este rezultatul cercetării desfășurate în timpul WP2, coordonată, în numele parteneriatului B-WISE, de către Consorzio Nazionale Idee in Rete, unul dintre partenerii italieni ai proiectului, sub conducerea Camillei Baldini și a lui Gianfranco Marocchi, responsabili pentru activitatea de cercetare și conținutul prezentat. Raportul își propune să facă legătura între raportul de la WP1 „Raport privind situația actuală a decalajelor de competențe, în special în domeniul digital, în sectorul WISE și anticiparea nevoilor viitoare”, publicat în octombrie și proiectarea materialelor de formare profesională prevăzute în WP3 ce urmează a fi dezvoltate și publicate ca răspuns la nevoile viitoare de formare.

Întreprinderile sociale europene de integrare în muncă (WISE) se află în centrul proiectului B-WISE, în cadrul căruia se dezvoltă strategii de competențe ca răspuns la nevoile reale ale sectorului, prin implicarea directă și participarea activă a întregului parteneriat.

Cadrul de cercetare a pornit de la presupunerea că obiectivul de consolidare a capacităților nu poate fi realizat în mod adecvat decât dacă reușim să înțelegem că WISE-urile europene, deși au anumite trăsături unificatoare, sunt diferite unele de altele prin obiective, stiluri operaționale, organizare, dimensiune, orientare antreprenorială etc;  deasemenea, oamenii care lucrează în sectorul WISE, lucrătorii dezavantajați, susținătorii și facilitatorii, sunt diferiți în ceea ce privește nivelurile de abilități de bază, experiența de viață, educația, etc.

De aici rezultă că pentru a fi eficientă, strategia de consolidare a capacității trebuie concepută având în vedere diferitele tipuri de WISE-uri și diferitele tipuri de persoane care lucrează în acestea. Astfel s-a acordat atenție creării de „Scenarii” (diferitele tipuri de WISE-uri) și de „Personas” (diferitele tipuri de lucrători dezavantajați, susținători și facilitatori), astfel încât să se asigure că formarea și învățarea răspund diferitelor nevoi de competențe.

Raportul încearcă de fapt să răspundă la două întrebări principale:

  • De ce acțiuni de construire a abilităților au nevoie WISE-urile, pe baza caracteristicilor lor, a direcțiilor de dezvoltare, a culturii lor corporative și a punctelor forte și slabe?

 

  • Care sunt caracteristicile lucrătorilor (facilitatori, susținători, lucrători cu nevoi de sprijin) cărora dorim să le propunem căi de consolidare a competențelor?

Pe baza acestor întrebări, rapoartele elaborează două tipuri de răspunsuri, în primul rând „scenarii” pentru WISE-uri care oferă o descriere generală a modelului adoptat, bazată pe trei tipuri de WISE-uri de bază (sociale, de formare și productive). Propune apoi câteva „Persoane” care sunt un rezumat al clasificării realizate la nivel național, împărțite în cele trei categorii de lucrători cu nevoi de sprijin, susținători și facilitatori. Raportul include, de asemenea, un capitol care rezumă rapoartele naționale și o concluzie care include indicații generale de politică, precum și un ghid specific în ceea ce privește căile de consolidare a competențelor.

Partenerii proiectului lucrează acum, pe baza acestui raport privind programele de învățământ și căile de formare pentru cele trei categorii de lucrători WISE (lucrători cu nevoi de sprijin, facilitatori și susținători). În curând veți putea afla mai multe și despre acestia.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați:

pauline.bonino@ensie.org


Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.


Proiectul B-WISE, Plan pentru Cooperare Sectorială în domeniul Abilităților în Întreprinderile Sociale de Inserție (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises), este un proiect Erasmus + coordonat de EASPD cu sprijinul ENSIE.