Publikacja Raportu o Profilach Zawodowych w sektorze WISE – Budowanie potencjału w WISE

Publikacja Raportu o Profilach Zawodowych w sektorze WISE – Budowanie potencjału w WISE

28-06-2023

Partnerzy projektu B-WISE mają przyjemność ogłosić publikację „Raportu o Profilach Zawodowych w sektorze WISE – Budowanie potencjału w WISE”. Produkt jest wynikiem pracy przeprowadzonej podczas WP.3 koordynowanej w imieniu partnerstwa B-WISE przez Consorzio Nazionale Idee w Rete, jednego z włoskich partnerów projektu, pod przewodnictwem Gianfranco Marocchi. Cały raport jest wynikiem ciągłego porównywania z grupą roboczą Idee in Rete i Scuola Centrale Formazione, w skład której wchodziły autorki Camilla Baldini (kierownik projektu Idee in Rete), Claudia Pinessi (Idee in Rete), Laura Minieri (SCF), Rita Festi (SCF) i Bianca Maria Molinari (SCF).

Raport ma na celu:

• zidentyfikować i przeanalizować potrzeby w zakresie budowania potencjału, które wyłoniły się z WP1 i WP2

• identyfikować spośród wielu zidentyfikowanych potrzeb i ponownie zagregowanych w obszary specjalizacji te potrzeby, które są priorytetowe i szczegółowo je opisywać

Ten ostatni opis ma na celu zidentyfikowanie w kolejnym opracowaniu (T3.2), które zostanie wkrótce opublikowane, analitycznej definicji możliwych efektów uczenia się dla każdego z tych obszarów; na tej podstawie będzie można następnie w kontynuacji projektu określić ścieżki budowania potencjału.

Raport składa się z dwóch części.

W pierwszym rozdziale „Potrzeby przedsiębiorstw społecznych” określono wstępnie niektóre kryteria identyfikacji wiedzy specjalistycznej i zaprezentowano syntetyczny zarys potrzeb wyłonionych z poprzednich WP.

W drugim rozdziale „Obszary budowania potencjału” wybrano potencjalne obszary specjalizacji, które następnie poddano głębszej analizie.

W ramach tej analizy zidentyfikowano również powiązania między tymi obszarami, a systemem klasyfikacji ESCO, zarówno w odniesieniu do profili zawodowych, jak i sekcji „umiejętności i kompetencje”.

Obszary specjalizacji zidentyfikowane w sektorze WISE są następujące. Te obszary specjalizacji w WISE to:

 • Tworzenie sieci i myślenie społecznościowe
 • „Zdolność widzenia”
 • Komunikowanie integracji pracy
 • Praca wspierająca 1 - tutoring / mentoring / szkolenie nieformalne
 • Praca pomocnicza 2 - Walidacja Umiejętności
 • Praca pomocnicza 3 – Staż
 • Organizowanie produkcji z Pracownikami Wymagającymi Wsparcia

Profile zawodowe wynikające z tego raportu to:

 • Operator Sieci
 • Przedsiębiorca Społeczny
 • Komunikator Ekonomii Społecznej
 • Tutor/mentor/nieformalny trener WISE
 • Walidator Umiejętności
 • Operator Umieszczania WISE
 • Ekspert w zakresie organizowania produkcji z Pracownikami Potrzebującymi Wsparcia

Raport można znaleźć poniżej.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: guillem.marce@ensie.org


Poparcie Komisji Europejskiej dla realizacji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.”


Projekt B-WISE- Plan Współracy Sektorowej na Rzecz Umiejętności w Przedsiebiorstwach Społecznych jest projektem program Erasmus+ koordynowanym przez EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) przy wsparciu ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises)