Par mums

Par mums

B-WISE ir "Erasmus+" programmas finansēts projekts, kura mērķis ir izstrādāt Eiropas stratēģiju, lai risinātu prasmju, jo īpaši digitālo prasmju, vajadzības darba integrācijas sociālo uzņēmumu (DISU) nozarē.

Lai sasniegtu šo mērķi, projekts apvieno 30 partnerus:

  • 2 Eiropas līmeņa organizācijas,
  • 14 valstu un reģionālos DISU sektora pārstāvjus
  • 13 profesionālās izglītības sniedzējus
  • 1 Eiropas pētniecības institūtu.

Projekts skaitļos

30

partneri

13

ES valstis

4

gadi

3,9 M

liels budžets

Jaunumi

Speakers during the event

Presentation of the first project report in Brussels!

On November 18th, Euricse and Lichtwerk presented the first project results during ENSIE event "Being a WISE in 2022"! 

30.11.2022
Image from the bakery Zavod Janez dela

Case study from Slovenia : “Janez dela”

In the framework of WP. 2 on of the Slovenian project partner, Cene Štupar, went to visit Janez dela.

05.10.2022

Pasākumi

18.05.2022


Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu


Projekts B-WISE (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises) ir Erasmus + projekts, ko koordinē EASPD ar ENSIE atbalstu.