Par mums

Par mums

B-WISE ir "Erasmus+" programmas finansēts projekts, kura mērķis ir izstrādāt Eiropas stratēģiju, lai risinātu prasmju, jo īpaši digitālo prasmju, vajadzības darba integrācijas sociālo uzņēmumu (DISU) nozarē.

Lai sasniegtu šo mērķi, projekts apvieno 30 partnerus:

  • 2 Eiropas līmeņa organizācijas,
  • 14 valstu un reģionālos DISU sektora pārstāvjus
  • 13 profesionālās izglītības sniedzējus
  • 1 Eiropas pētniecības institūtu.

Projekts skaitļos

30

partneri

13

ES valstis

4

gadi

3,9 M

liels budžets

Jaunumi

29.11.2023

23.11.2023

18.10.2023

Pasākumi

09.10.2023


Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu


Projekts B-WISE (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises) ir Erasmus + projekts, ko koordinē EASPD ar ENSIE atbalstu.