Ziņojums par darba integrācijas sociālo uzņēmumu (DISU) profesiju profiliem - DISU sektora prasmju uzlabošana

Ziņojums par darba integrācijas sociālo uzņēmumu (DISU) profesiju profiliem - DISU sektora prasmju uzlabošana

28-06-2023

B-WISE projekta ietvaros tiek publicēts ziņojums par darba integrācijas sociālo uzņēmumu (DISU) profesiju profiliem - DISU sektora prasmju uzlabošana (“Report on Occupational Profiles in WISEs sector – Capacity-building in WISEs”). Šis ziņojums tika izveidots kā B-WISE projekta 3.darba uzdevuma gala rezultāts. Darbu pie ziņojuma koordinēja viens no projekta partneriem Itālijā organizācija “Consorzio Nazionale Idee in Rete”, ko vada Gianfranco Marocchi. Ziņojums tika veidots ciešā organizāciju “Idee in Rete” un “Scuola Centrale Formazione” (SCF) sadarbībā, kurā piedalījās autori Camilla Baldini (Idee in Rete projekta vadītāja), Claudia Pinessi (Idee in Rete), Laura Minieri (SCF), Rita Festi (SCF) un Bianca Maria Molinari (SCF).

Šī ziņojuma mērķis ir:

  • apzināt un analizēt 1. un 2. darba uzdevumā identificētās vajadzības prasmju uzlabošanai
  • pārgrupēt un noteikt prioritārās vajadzības no daudzajām identificētajām vajadzībām, kā arī sadalīt pa kompetences jomām un aprakstīt tās

Pēdējais apraksts ir vērtīgs, lai turpmākajā pētījumā (T3.2), kas drīzumā tiks publicēts, noteiktu analītisku iespējamo mācību rezultātu definīciju katrai no šīm jomām; pamatojoties uz to, projekta turpinājumā būs iespējams noteikt dažādus prasmju uzlabošanas un attīstīšanas veidus.

Ziņojums ir veidots divās daļās.

Pirmajā nodaļā "DISU vajadzības" tiek sākotnēji aprakstīti daži ekspertīzes noteikšanas kritēriji un piedāvāts iepriekšējo darba uzdevumu konstatēto vajadzību kopsavilkums.

 

Otrajā nodaļā "Jomas prasmju uzlabošanai" ir atlasītas dažas potenciālās prasmju jomas, un pēc tam tās tiek padziļināti analizētas.

Izpētes rezultātā tika noteikta saistība starp šīm jomām un ESCO klasifikācijas sistēmu, vajadzības gadījumā atsaucoties gan uz profesiju profiliem, gan uz sadaļu "prasmes un kompetences".

DISU sektorā ir noteiktas šādas kompetenču jomas:

  • Tīklošana un kopienas domāšana
  • Prasme paredzēt (‘Capacity of Vision’)
  • Saziņa par darba integrāciju
  • Atbalsta darbs 1 - konsultācijas / mentorings / neformālā apmācība
  • Atbalsta darbs 2 - prasmju atzīšana
  • Atbalsta darbs 3 - prakse
  • Ražošanas plānošana kopā ar darbiniekiem ar atbalsta vajadzībām

Pētījumā tika identificēti šādi profesiju profili:

●         Tīkla operators

●         Sociālais uzņēmējs

●         Sociālās ekonomikas speciālists

●         Pasniedzējs / mentors / DISU neformālā atbalsta persona

●         Prasmju pārbaudītājs

●         DISU darbā iekārtošanās vadītājs

●         Ražošanas plānošanas darbiniekiem ar atbalsta vajadzībām speciālists

Pilno ziņojuma versiju var lasīt zemāk. 

Jautājumu gadījumā sazinieties ar guillem.marce@ensie.org

 


Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu


Projekts B-WISE (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises) ir Erasmus + projekts, ko koordinē EASPD ar ENSIE atbalstu.