Ομάδες στόχοι & εκπαιδευτικά προγράμματα

Ομάδες στόχοι & εκπαιδευτικά προγράμματα

Ένας από τους κύριους στόχους του έργου είναι ο εντοπισμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων για κάθε μία από τις τρεις ομάδες-στόχου που εργάζονται στις κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης στην εργασία (WISEs), δηλαδή εργαζόμενοι με ανάγκες υποστήριξης, εκπαιδευτικοί/εργασιακοί σύμβουλοι και διευθυντές.

Εργαζόμενοι με ανάγκες υποστήριξης:

Εργαζόμενοι με ανάγκες υποστήριξης:

Θα βρείτε περισσότερα για τους εργαζόμενους με ανάγκες υποστήριξης (αναγνωρισμένες ελλείψεις σε δεξιότητες, τους χρήστες (persona), τα εκπαιδευτικά προγράμματα και το επαγγελματικό προφίλ) το 2022!

Εργασιακοί σύμβουλοι/Εκπαιδευτικοί:

Εργασιακοί σύμβουλοι/Εκπαιδευτικοί:

Θα βρείτε περισσότερα για τους εργασιακούς συμβούλους και τους εκπαιδευτικούς (αναγνωρισμένες ελλείψεις σε δεξιότητες, τους χρήστες (persona), τα εκπαιδευτικά προγράμματα και το επαγγελματικό προφίλ) το 2022!

Διευθυντές

Διευθυντές

Θα βρείτε περισσότερα για τους διευθυντές (αναγνωρισμένες ελλείψεις σε δεξιότητες, τους χρήστες (persona), τα εκπαιδευτικά προγράμματα και το επαγγελματικό προφίλ) το 2022!

Το 2022 θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs) για τις Ψηφιακές Δεξιότητες στον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης στην εργασία (WISEs)!


Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του εγγράφου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.


Το πρόγραμμα B-WISE, σχέδιο για την τομεακή συνεργασία ανάπτυξης δεξιοτήτων στις κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης στην εργασία, είναι πρόγραμμα Erasmus+ που συντονίζεται από τον οργανισμό EASPD με την υποστήριξη του οργανισμού ENSIE.