Ομάδες στόχοι & εκπαιδευτικά προγράμματα

Ομάδες στόχοι & εκπαιδευτικά προγράμματα

Ένας από τους κύριους στόχους του έργου είναι ο εντοπισμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων για κάθε μία από τις τρεις ομάδες-στόχου που εργάζονται στις κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης στην εργασία (WISEs), δηλαδή εργαζόμενοι με ανάγκες υποστήριξης, εκπαιδευτικοί/εργασιακοί σύμβουλοι και διευθυντές.

Το 2023 θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs) για τις Ψηφιακές Δεξιότητες στον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης στην εργασία (WISEs)!


Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του εγγράφου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.


Το πρόγραμμα B-WISE, σχέδιο για την τομεακή συνεργασία ανάπτυξης δεξιοτήτων στις κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης στην εργασία, είναι πρόγραμμα Erasmus+ που συντονίζεται από τον οργανισμό EASPD με την υποστήριξη του οργανισμού ENSIE.