ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Φυλλάδιο - Λήψη
 • Έκθεση σχετικά με τις ελλείψεις σε δεξιότητες κατά την τρέχουσα κατάσταση, ειδικά στον ψηφιακό χώρο, στον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης στην εργασία και πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών. - Λήψη
 • Έκθεση για την κατανόηση των αναγκών των χρηστών σε (ψηφιακές) δεξιότητες στις WISEs - Λήψη
 • Έκθεση για τα επαγγελματικά προφίλ στον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης στην εργασία. - Λήψη
 • Ανακοίνωση μαθησιακών αποτελεσμάτων. - Λήψη
 • Προγράμματα καθολικής εκπαίδευσης για τον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης στην εργασία. - Λήψη
 • Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC) για τον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης στην εργασία. - Αύγουστος 2023
 • Εκπαιδευτικά εργαλεία για εκπαιδευτικούς - Φεβρουάριος 2024
 • Έκθεση από την πιλοτική εφαρμογή - Φεβρουάριος 2024
 • Έκθεση από τις εθνικές αρχές πιστοποίησης - Φεβρουάριος 2024
 • Προωθητικό σχέδιο για τις κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης στην εργασία. - Φεβρουάριος 2024
 • Έκθεση αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής - Απρίλιος 2024
 • Πιστοποίηση/Σήμα ποιότητας και σχετικό επεξηγηματικό υλικό - Ιούνιος 2024
 • Έκθεση με μέτρα προσαρμογής για τα προγράμματα σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) - Ιούνιος 2024
 • Στρατηγική Τομεακών Δεξιοτήτων για τις κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης στην εργασία. - Νοέμβριος 2024
 • Κοινότητα Πρακτικής του προγράμματος B-WISE - Δεκέμβριος 2024
 • Σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα του προγράμματος B-WISE - Δεκέμβριος 2024
 • Μνημόνιο συνεργασίας των εταίρων, συμπεριλαμβανομένων μακροπρόθεσμων σχεδίων δράσης - Δεκέμβριος 2024

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του εγγράφου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.


Το πρόγραμμα B-WISE, σχέδιο για την τομεακή συνεργασία ανάπτυξης δεξιοτήτων στις κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης στην εργασία, είναι πρόγραμμα Erasmus+ που συντονίζεται από τον οργανισμό EASPD με την υποστήριξη του οργανισμού ENSIE.