Δελτίο Τύπου: Δημοσίευση άρθρων σχετικά με τα κύρια αποτελέσματα της έκθεσης του Πακέτου Εργασίας 2

Δελτίο Τύπου: Δημοσίευση άρθρων σχετικά με τα κύρια αποτελέσματα της έκθεσης του Πακέτου Εργασίας 2

06-03-2023

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης της Έκθεσης για την κατανόηση των αναγκών των χρηστών σε (ψηφιακές) δεξιότητες στις WISEs που διεξήχθη από το Consorzio Nazionale Idee in Rete κατά τη διάρκεια του ΠΕ2, τα έργα εταίρων του B-WISE είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν τη δημοσίευση τεσσάρων σύντομων άρθρων που εξηγούν τα κύρια αποτελέσματα αυτής της δημοσίευσης. Αυτά τα τέσσερα άρθρα, τα οποία συμπληρώνουν την περίληψη, έχουν ως στόχο να παρουσιάσουν τα κύρια ευρήματα της έκθεσης με συνοπτικό και προσιτό τρόπο.

 

Το πρώτο άρθρο ασχολείται με τους διαφορετικούς τύπους Προσωπικοτήτων που μπορεί να συναντήσουμε στις WISEs.

Το δεύτερο άρθρο εξηγεί τα σενάρια στις WISEs, λαμβάνοντας υπόψη τις έννοιες των Παραγωγικών, Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών WISEs.

Το τρίτο άρθρο εξετάζει τις δημόσιες πολιτικές που υποστηρίζουν τις WISEs.

Το τέταρτο άρθρο εκθέτει τις ανάγκες σε (ψηφιακές) δεξιότητες και τεχνολογίες στις WISEs.

Αν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με: guillem.marce@ensie.org

 


Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του εγγράφου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.


Το πρόγραμμα B-WISE, σχέδιο για την τομεακή συνεργασία ανάπτυξης δεξιοτήτων στις κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης στην εργασία, είναι πρόγραμμα Erasmus+ που συντονίζεται από τον οργανισμό EASPD με την υποστήριξη του οργανισμού ENSIE.