Πρώτη ομάδα εστίασης (focus group) στη Ρουμανία!

Πρώτη ομάδα εστίασης (focus group) στη Ρουμανία!

Ο οργανισμός ADV Romania διοργάνωσε την πρώτη ομάδα εστίασης του έργου B-WISE στη Ρουμανία για να συζητήσει για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Ένταξης στην Εργασία!

25/04/2022
To B-WISE παρουσιάστηκε στην Ιταλία!

To B-WISE παρουσιάστηκε στην Ιταλία!

Ο Οργανισμός SCF, ένας από τους Ιταλούς εταίρους του B-WISE, παρουσίασε το έργο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στις 6 Απριλίου.

10/04/2022
Εκδήλωση για την έναρξη του έργου B-WISE στις Βρυξέλλες

Εκδήλωση για την έναρξη του έργου B-WISE στις Βρυξέλλες

Οι εταίροι του B-WISE συγκεντρώθηκαν στις 14 Οκτωβρίου για την εκδήλωση έναρξης του έργου στις Βρυξέλλες!

26/10/2021
Η πρώτη δραστηριότητα του B-WISE: Χαρτογράφηση των WISEs στην Ευρώπη!

Η πρώτη δραστηριότητα του B-WISE: Χαρτογράφηση των WISEs στην Ευρώπη!

Η πρώτη δραστηριότητα στο πλαίσιο του έργου B-WISE είναι η χαρτογράφηση των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Επιχειρήσεων Ένταξης στην Εργασία (WISEs) και υλοποιήθηκε από τον οργανισμό EURISCE!

22/07/2021
Το B-WISE συμμετείχε στο EUSES!

Το B-WISE συμμετείχε στο EUSES!

Το έργο B-WISE οργάνωσε μία συνεδρία στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Οικονομίας (EUSES) στα τέλη Μαΐου!

02/06/2021
Εναρκτήρια συνάντηση του B-WISE!

Εναρκτήρια συνάντηση του B-WISE!

Το πρόγραμμα B-WISE ξεκίνησε στις αρχές του χρόνου και η επίσημη έναρξη του πραγματοποιήθηκε με την εναρκτήρια συνάντηση μεταξύ των εταίρων στο τέλος Ιανουαρίου!

30/04/2021

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του εγγράφου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.


Το πρόγραμμα B-WISE, σχέδιο για την τομεακή συνεργασία ανάπτυξης δεξιοτήτων στις κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης στην εργασία, είναι πρόγραμμα Erasmus+ που συντονίζεται από τον οργανισμό EASPD με την υποστήριξη του οργανισμού ENSIE.