Съобщение за медиите: Публикуване на статии за основните резултати от доклада  - Работен Пакет 2

Съобщение за медиите: Публикуване на статии за основните резултати от доклада - Работен Пакет 2

06-03-2023

В рамките на публикуването на Доклада за разбиране на нуждите от потребителски (дигитални) умения в WISE, проведено от Consorzio Nazionale Idee в Рете по време на WP2, партньорските проекти на B-WISE имат удоволствието да обявят публикуването на четири кратки статии, обясняващи основните резултати от това публикация. Тези четири статии, които допълват резюмето, имат за цел да представят основните констатации на доклада по кратък и достъпен начин.

Първата статия се занимава с различните типове персони, които можем да срещнем в WISE.

Втората статия обяснява сценариите в WISE, като разглежда концепциите за продуктивни, социални и обучителни WISE.

Третата статия разглежда публичните политики, подкрепящи WISE.

Четвъртата статия разкрива нуждите от (цифрови) умения и технологии на WISE.

Ако имате въпроси, моля, свържете се с: guillem.marce@ensie.org


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.


B-WISE, План за секторно сътрудничество относно уменията в социалните предприятия за трудова интеграция, е проект по програма “Еразъм+“, координиран от EASPD с подкрепата на ENSIE.