Publicarea Raportului privind profilurile ocupaționale în sectorul WISE (întreprinderilor sociale de inserție prin muncă) – Consolidarea capacităților în WISE

Publicarea Raportului privind profilurile ocupaționale în sectorul WISE (întreprinderilor sociale de inserție prin muncă) – Consolidarea capacităților în WISE

28-06-2023

Partenerii proiectului B-WISE sunt bucuroși să anunțe publicarea „Raportului privind profilurile ocupaționale în sectorul WISE – Consolidarea capacităților în WISE”. Livrabilul este rezultatul muncii desfășurate în cadrul WP.3 coordonat, în numele parteneriatului B-WISE, de Consorzio Nazionale Idee din Rete, unul dintre partenerii italieni ai proiectului, sub conducerea lui Gianfranco Marocchi. Întregul raport este rezultatul unei comparații constante cu grupul de lucru al Idee in Rete și Scuola Centrale Formazione care a implicat autorii Camilla Baldini (manager de proiect Idee in Rete), Claudia Pinessi (Idee in Rete), Laura Minieri (SCF), Rita Festi (SCF) și Bianca Maria Molinari (SCF).

Raportul urmărește:

• să identifice și să analizeze nevoile de consolidare a capacităților care au apărut din WP1 și WP2

• să identifice, printre multiplicitatea nevoilor identificate și reunite pe domenii de expertiză, pe cele prioritare și să le descrie în detaliu.

Această ultimă descriere identifică, într-o elaborare ulterioară (T3.2) care va fi publicată în curând, o definiție analitică a posibilelor rezultate ale învățării pentru fiecare dintre aceste domenii; pe această bază va fi apoi posibilă, în continuarea proiectului, definirea căilor de consolidare a capacităților.

Raportul este structurat în două secțiuni.

În primul capitol „Nevoile WISE-urilor” sunt enunțate în mod preliminar unele criterii de identificare a expertizei și este oferită o schiță sintetică a nevoilor apărute din WP-urile anterioare.

În cel de-al doilea capitol „Domeniile de consolidare a capacității” sunt selectate anumite domenii potențiale de expertiză și apoi supuse unei analize mai amănunțite.

În cadrul acestei analize, au fost identificate, de asemenea, legături între aceste domenii și sistemul de clasificare ESCO, atât cu referire la profilurile ocupaționale, acolo unde este cazul, cât și la secțiunea „aptitudini și competențe”.

Domeniile de expertiză identificate în sectorul WISE sunt următoarele. Aceste domenii de expertiză în WISE sunt:

● Relaționarea și modul de gândire al comunității

● „Capacitatea viziunii”

● Comunicarea integrării pe piața muncii

● Oferirea de sprijin 1 - tutorat / mentorat / formare informală

● Ofirerirea de sprijin 2 - Validarea competențelor

● Oferirea de sprijin 3 – Plasarea

● Organizarea producției cu lucrători care au nevoie de sprijin

 

Profilurile ocupaționale rezultate din acest raport sunt:

● Operator de rețea

● Antreprenor social

● Comunicator în economie socială

● Tutor/mentor/formator informal al WISE-urilor

● Validator de aptitudini

● Operator de plasare WISE

● Expert în organizarea producției cu lucrători care au nevoie de sprijin

Raportul îl găsiți mai jos.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați: guillem.marce@ensie.org


Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.


Proiectul B-WISE, Plan pentru Cooperare Sectorială în domeniul Abilităților în Întreprinderile Sociale de Inserție (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises), este un proiect Erasmus + coordonat de EASPD cu sprijinul ENSIE.