Δημοσίευση της έκθεσης για τα επαγγελματικά προφίλ στον τομέα των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Ένταξης στην Εργασία (WISEs) – Ανάπτυξη ικανοτήτων στις WISEs

Δημοσίευση της έκθεσης για τα επαγγελματικά προφίλ στον τομέα των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Ένταξης στην Εργασία (WISEs) – Ανάπτυξη ικανοτήτων στις WISEs

28-06-2023

Οι εταίροι του έργου B-WISE είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν τη δημοσίευση «Έκθεση για τα επαγγελματικά προφίλ στον τομέα των WISEs – Ανάπτυξη ικανοτήτων στις WISEs». Το εν λόγω παραδοτέο είναι το αποτέλεσμα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του τρίτου πακέτου εργασίας (WP3) και συντονίστηκαν, εκ μέρους της κοινοπραξίας του προγράμματος B-WISE, από τον οργανισμό Consorzio Nazionale Idee in Rete, έναν ιταλικό οργανισμό του προγράμματος, υπό την εποπτεία του Gianfranco Marocchi. Το σύνολο της έκθεσης είναι το αποτέλεσμα μιας συνεχούς συνεργασίας με την ομάδα εργασίας του οργανισμού Idee in Rete και Scuola Centrale Formazione στην οποία συμμετείχαν οι συγγραφείς Camilla Baldini (Idee in Rete project manager), Claudia Pinessi (Idee in Rete), Laura Minieri (SCF), Rita Festi (SCF) και Bianca Maria Molinari (SCF). Η έκθεση έχει ως στόχο: • να προσδιορίσει και να αναλύσει τις ανάγκες ανάπτυξης ικανοτήτων που προέκυψαν από τα πακέτα εργασίας 1 και 2. • να εντοπίσει, μεταξύ της πληθώρας των αναγκών που έχουν εντοπιστεί και επαναπροσδιοριστεί σε τομείς ειδίκευσης, τις ανάγκες που βρίσκονται σε προτεραιότητα και να τις περιγράψει λεπτομερώς. Αυτή η τελευταία περιγραφή είναι χρήσιμη προκειμένου να προσδιοριστεί, σε μια επόμενη ανάλυση (Τ3.2) που θα δημοσιευτεί σύντομα, ένας αναλυτικός ορισμός των πιθανών μαθησιακών αποτελεσμάτων για κάθε έναν από αυτούς τους τομείς ― σε αυτή τη βάση θα είναι δυνατό ―στην πορεία του έργου―, να καθοριστούν οι διαδρομές ανάπτυξης ικανοτήτων. Η έκθεση διαρθρώνεται σε δύο τμήματα. Στο πρώτο κεφάλαιο «Οι ανάγκες των WISEs» προσδιορίζονται αρχικά ορισμένα κριτήρια για τον προσδιορισμό της εξειδίκευσης και προσφέρεται ένα συνθετικό περίγραμμα των αναγκών που προέκυψαν από τα προηγούμενα πακέτα εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο «Οι τομείς ανάπτυξης ικανοτήτων» επιλέγονται ορισμένοι πιθανοί τομείς ειδίκευσης και στη συνέχεια υποβάλλονται σε μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, εντοπίστηκαν επίσης οι συνδέσεις μεταξύ αυτών των τομέων και του συστήματος ταξινόμησης ESCO, τόσο σε σχέση με τα επαγγελματικά περιγράμματα, κατά περίπτωση, όσο και με την ενότητα «δεξιότητες και ικανότητες». Οι τομείς ειδίκευσης που εντοπίστηκαν στον τομέα των WISEs είναι οι ακόλουθοι: ● Δικτύωση και κοινοτική σκέψη ● Η «Ικανότητα του οράματος» ● Επικοινωνία για τη συμπερίληψη στην εργασία ● Υποστηρικτική εργασία 1 – διδασκαλία / καθοδήγηση / άτυπη κατάρτιση ● Υποστηρικτική εργασία 2 – επικύρωση δεξιοτήτων ● Υποστηρικτική εργασία 3 – τοποθέτηση ● Οργάνωση παραγωγής με εργαζόμενους με ανάγκες υποστήριξης Τα επαγγελματικά προφίλ που προκύπτουν από την παρούσα έκθεση είναι: ● Διαχειριστής δικτύου ● Κοινωνικός επιχειρηματίας ● Επικοινωνιολόγος της κοινωνικής οικονομίας ● Διδάσκων / μέντορας / ανεπίσημος εκπαιδευτής στον τομέα των WISEs ● Επικυρωτής δεξιοτήτων ● Χειριστής τοποθέτησης στις WISEs ● Εμπειρογνώμονας στην οργάνωση της παραγωγής με εργαζόμενους με ανάγκες υποστήριξης Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την έκθεση παρακάτω. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με: guillem.marce@ensie.org

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του εγγράφου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.


Το πρόγραμμα B-WISE, σχέδιο για την τομεακή συνεργασία ανάπτυξης δεξιοτήτων στις κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης στην εργασία, είναι πρόγραμμα Erasmus+ που συντονίζεται από τον οργανισμό EASPD με την υποστήριξη του οργανισμού ENSIE.