Ποιοι είμαστε;

Ποιοι είμαστε;

Το πρόγραμμα B-WISE χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και στοχεύει στην ανάπτυξη μίας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των αναγκών σε δεξιότητες, κατά κύριο λόγο τις ψηφιακές δεξιότητες, στον τομέα των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Ένταξης στην Εργασία (WISEs).
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, στο πρόγραμμα συμμετέχουν 30 εταίροι, μεταξύ των οποίων:

  • 2 Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί 
  • 14 εθνικοί και περιφερειακοί εκπρόσωποι του τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης στην εργασία (WISEs).
  • 13 οργανισμοί παροχής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).
  • 1 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας

Το πρόγραμμα σε αριθμούς

30

εταίροι

13

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4

χρόνια

3,9 M

€ προϋπολογισμός

Τελευταία Νέα

Speakers during the event

Presentation of the first project report in Brussels!

On November 18th, Euricse and Lichtwerk presented the first project results during ENSIE event "Being a WISE in 2022"!

30/11/2022
Case study from Slovenia : “Janez dela”

Case study from Slovenia : “Janez dela”

In the framework of WP. 2 on of the Slovenian project partner, Cene Štupar, went to visit Janez dela.

05/10/2022

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

18/05/2022


Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του εγγράφου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.


Το πρόγραμμα B-WISE, σχέδιο για την τομεακή συνεργασία ανάπτυξης δεξιοτήτων στις κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης στην εργασία, είναι πρόγραμμα Erasmus+ που συντονίζεται από τον οργανισμό EASPD με την υποστήριξη του οργανισμού ENSIE.