Ποιοι είμαστε;

Ποιοι είμαστε;

Το πρόγραμμα B-WISE χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και στοχεύει στην ανάπτυξη μίας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των αναγκών σε δεξιότητες, κατά κύριο λόγο τις ψηφιακές δεξιότητες, στον τομέα των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Ένταξης στην Εργασία (WISEs).
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, στο πρόγραμμα συμμετέχουν 30 εταίροι, μεταξύ των οποίων:

  • 2 Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί 
  • 14 εθνικοί και περιφερειακοί εκπρόσωποι του τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης στην εργασία (WISEs).
  • 13 οργανισμοί παροχής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).
  • 1 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας

Το πρόγραμμα σε αριθμούς

30

εταίροι

13

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4

χρόνια

3,9 M

€ προϋπολογισμός

Τελευταία Νέα

29/11/2023

23/11/2023

18/10/2023

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

09/10/2023


Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του εγγράφου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.


Το πρόγραμμα B-WISE, σχέδιο για την τομεακή συνεργασία ανάπτυξης δεξιοτήτων στις κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης στην εργασία, είναι πρόγραμμα Erasmus+ που συντονίζεται από τον οργανισμό EASPD με την υποστήριξη του οργανισμού ENSIE.