Нюзрум

All the articles are available in English here : https://www.bwiseproject.eu/en/news

29.11.2023

23.11.2023

18.10.2023

09.10.2023

24.09.2023

02.03.2023
Additional Project Meeting

Additional Project Meeting

Learning outcomes for enablers, supporters, and workers with support needs in the sector of Social Enterprises were discussed.

13.02.2023
Speakers during the event

Presentation of the first project report in Brussels!

On November 18th, Euricse and Lichtwerk presented the first project results during ENSIE event "Being a WISE in 2022"!

30.11.2022
Image from the bakery Zavod Janez dela

Case study from Slovenia : “Janez dela”

In the framework of WP. 2 on of the Slovenian project partner, Cene Štupar, went to visit Janez dela.

05.10.2022
Picture of Iliotropo.

Case Study from Greece: Iliotropio

In the framework of WP.2 the Greek project partner Ev Zin went to visit Iliotropio!

03.10.2022
Picture of the participants to the meeting.

Latest news from the project!

All the partners met online to discuss the next steps of the project!

30.09.2022
Доклад от проучванията в България

Доклад от проучванията в България

В рамките на работен пакет 2 партньорът по проекта от България подготви резюме на своите проучвания

28.09.2022
Where are we regarding WP2 Building “Scenarios” and “Personas”

Where are we regarding WP2 Building “Scenarios” and “Personas”

After an intense phase to define the Scenarios (WISEs), WP2 Phase 4 involved researchers from all over Europe conducting Case Studies in the project countries to define Personas.

16.09.2022
Case Study from Croatia : Humana Nova

Case Study from Croatia : Humana Nova

In the framework of WP.2 the Croatian project partner Act Grupa went to visit Humana Nova!

05.09.2022
Case Studies from Austria : Fix und Fertig, WAMS association & Bicycle

Case Studies from Austria : Fix und Fertig, WAMS association & Bicycle

In the framework of WP.2 the Austrian project partner arbeit plus went to visit three Austrian WISEs : Bicylce, Fix und Fertig and WAMS association!

30.08.2022
Case Study from Italy : Stranaidea

Case Study from Italy : Stranaidea

In the framework of WP.2 the Italian project partner Idee in Rete went to visit a WISE from Turin, Stranaidea!

13.08.2022
Case study from Belgium : Mariasteen

Case study from Belgium : Mariasteen

In the framework of WP2 of the project, the Belgian partner in the B-WISE project, Lichtwerk, went to interview workers at Mariasteen !

06.08.2022
Case Study from Latvia: OWA

Case Study from Latvia: OWA

In the framework of WP2 of the project, the Latvian partner in the B-WISE project, Social Enterpreneurship Association of Latvia, went to interview workers at OWA!

30.07.2022
Case Study from Spain: Meeting with Hemily

Case Study from Spain: Meeting with Hemily

In the framework of WP2, Fundacion ONCE met with Hemily, a WISE worker.

23.07.2022
Case study from the Netherland: De Lokatie and De Prael

Case study from the Netherland: De Lokatie and De Prael

In the framework of the B-WISE project, the partners are currently doing case studies to prepare scenarios and personas of WISEs workers with a specific focus on digital skills. In this framework one of the Dutch project partner De Omslag interviewed in Amsterdam, two work integration social enterprises (WISEs): De Lokatie and De Prael.

13.07.2022
Case study from Romania: Emmaus Satu Mare – social enterprise for young people

Case study from Romania: Emmaus Satu Mare – social enterprise for young people

RISE Romania, visited Emmaus Satu Mare in the framework of the B-WISE project to learn more about skills and skills needs.

13.07.2022
Focus Groups to know more about national WISEs specificities

Focus Groups to know more about national WISEs specificities

To improve the project knowledge on WISEs, national focus groups were organised throughout Europe, in April 2022 composed of WISEs representatives, WISEs experts and relevant stakeholders.

05.07.2022
 B-WISE at the Social Economy, the Future of Europe conference in Strasbourg!

B-WISE at the Social Economy, the Future of Europe conference in Strasbourg!

On May, 6th, the B-WISE project organised a workshop on a “Panorama of work integration at European level – the B-WISE project first year” during the "Social economy, the future of Europe" conference in Strasbourg. 

03.07.2022
Skills needs and skills gaps in WISEs - the B-WISE project

Skills needs and skills gaps in WISEs - the B-WISE project

In the framework of the EU VET Skills week, the partners of the B-WISE project organised a webinar on “Skills needs and skills gaps in WISEs” on May, 18th.

22.06.2022
A workshop on the B-WISE project during EASPD annual conference

A workshop on the B-WISE project during EASPD annual conference

On May 5th, EASPD organised a workshop entitled “ B-WISE : Skills for the future : WISEs ready” to present the first results of the B-WISE project in the framework of EASPD annual conference on “The Future of the Right to Work : What Role of the Social Economy?”

24.05.2022
Picture of the first focus group in Romania

First focus group in Romania!

ADV Romania organised the first focus group of the B-WISE project in Romania to discuss WISEs!

25.04.2022
The B-WISE project was presented in Italy

The B-WISE project presented in Italy

SCF, one of B-WISE Italian partners presented the project during an event on April, 6th.

10.04.2022
The B-WISE project launching event took place in Brussels

The B-WISE project launching event took place in Brussels

На 14 октомври, четвъртък, 30-те партньори по проект B-WISE се събраха в Брюксел за стартиращото събитие по проекта.

26.10.2021
Първа дейност по B-WISE: картографиране на социалните предприятия за трудова интеграция в Европа!

Първа дейност по B-WISE: картографиране на социалните предприятия за трудова интеграция в Европа!

Първата дейност в рамките на проекта B-WISE е картографирането на европейските социални предприятия за трудова интеграция, направено от EURICSE!

22.07.2021
Проект B-WISE участва в EUSES!

Проект B-WISE участва в EUSES!

По проект B-WISE беше организирана сесия по време на Европейска среща на върха за социалната икономика (EUSES) в края на май!

02.06.2021
 Първа среща по проект B-WISE!

Първа среща по проект B-WISE!

Проектът B-WISE започна в началото на годината и официално стартира с първа среща между партньорите в края на януари!

30.04.2021

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.


B-WISE, План за секторно сътрудничество относно уменията в социалните предприятия за трудова интеграция, е проект по програма “Еразъм+“, координиран от EASPD с подкрепата на ENSIE.