Нюзрум

All the articles are available in English here : https://www.bwiseproject.eu/en/news

03.10.2022

30.09.2022
Доклад от проучванията в България

Доклад от проучванията в България

В рамките на работен пакет 2 партньорът по проекта от България подготви резюме на своите проучвания

28.09.2022

16.09.2022

05.09.2022

30.08.2022

13.08.2022

06.08.2022

30.07.2022

23.07.2022

13.07.2022

13.07.2022

05.07.2022

03.07.2022

22.06.2022

24.05.2022

25.04.2022

10.04.2022
The B-WISE project launching event took place in Brussels

The B-WISE project launching event took place in Brussels

На 14 октомври, четвъртък, 30-те партньори по проект B-WISE се събраха в Брюксел за стартиращото събитие по проекта.

26.10.2021
Първа дейност по B-WISE: картографиране на социалните предприятия за трудова интеграция в Европа!

Първа дейност по B-WISE: картографиране на социалните предприятия за трудова интеграция в Европа!

Първата дейност в рамките на проекта B-WISE е картографирането на европейските социални предприятия за трудова интеграция, направено от EURICSE!

22.07.2021
Проект B-WISE участва в EUSES!

Проект B-WISE участва в EUSES!

По проект B-WISE беше организирана сесия по време на Европейска среща на върха за социалната икономика (EUSES) в края на май!

02.06.2021
 Първа среща по проект B-WISE!

Първа среща по проект B-WISE!

Проектът B-WISE започна в началото на годината и официално стартира с първа среща между партньорите в края на януари!

30.04.2021

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.


B-WISE, План за секторно сътрудничество относно уменията в социалните предприятия за трудова интеграция, е проект по програма “Еразъм+“, координиран от EASPD с подкрепата на ENSIE.