Нюзрум

25.04.2022

10.04.2022
The B-WISE project launching event took place in Brussels

The B-WISE project launching event took place in Brussels

На 14 октомври, четвъртък, 30-те партньори по проект B-WISE се събраха в Брюксел за стартиращото събитие по проекта.

26.10.2021
Първа дейност по B-WISE: картографиране на социалните предприятия за трудова интеграция в Европа!

Първа дейност по B-WISE: картографиране на социалните предприятия за трудова интеграция в Европа!

Първата дейност в рамките на проекта B-WISE е картографирането на европейските социални предприятия за трудова интеграция, направено от EURICSE!

22.07.2021
Проект B-WISE участва в EUSES!

Проект B-WISE участва в EUSES!

По проект B-WISE беше организирана сесия по време на Европейска среща на върха за социалната икономика (EUSES) в края на май!

02.06.2021
 Първа среща по проект B-WISE!

Първа среща по проект B-WISE!

Проектът B-WISE започна в началото на годината и официално стартира с първа среща между партньорите в края на януари!

30.04.2021

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.


B-WISE, План за секторно сътрудничество относно уменията в социалните предприятия за трудова интеграция, е проект по програма “Еразъм+“, координиран от EASPD с подкрепата на ENSIE.