Кои сме ние?

Кои сме ние?

B-WISE е проект, финансиран по програма „Еразъм+“. Той цели да развие европейска стратегия, която да отговори на нуждите от умения, най-вече по отношение на цифровите умения, в сектора на социалните предприятия за трудова интеграция (WISE).

За да постигне тази цел, проектът събира 30 партньори, сред които:

  • 2 европейски организации, 
  • 14 национални и регионални представителни организации на сектора WISE, 
  • 13 доставчика на професионално образование и обучение,
  • 1 европейски изследователски институт. 

Проектът в цифри

30

партньора

13

държави от ЕС

4

години

3,9 M

3,885,996.00 Евро

Нюзрум

29.11.2023

23.11.2023

18.10.2023

СЪБИТИЯ

09.10.2023


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.


B-WISE, План за секторно сътрудничество относно уменията в социалните предприятия за трудова интеграция, е проект по програма “Еразъм+“, координиран от EASPD с подкрепата на ENSIE.