Кои сме ние?

Кои сме ние?

B-WISE е проект, финансиран по програма „Еразъм+“. Той цели да развие европейска стратегия, която да отговори на нуждите от умения, най-вече по отношение на цифровите умения, в сектора на социалните предприятия за трудова интеграция (WISE).

За да постигне тази цел, проектът събира 30 партньори, сред които:

  • 2 европейски организации, 
  • 14 национални и регионални представителни организации на сектора WISE, 
  • 13 доставчика на професионално образование и обучение,
  • 1 европейски изследователски институт. 

Проектът в цифри

30

партньора

13

държави от ЕС

4

години

3,9 M

3,885,996.00 Евро

Нюзрум

Speakers during the event

Presentation of the first project report in Brussels!

On November 18th, Euricse and Lichtwerk presented the first project results during ENSIE event "Being a WISE in 2022"!

30.11.2022
Image from the bakery Zavod Janez dela

Case study from Slovenia : “Janez dela”

In the framework of WP. 2 on of the Slovenian project partner, Cene Štupar, went to visit Janez dela.

05.10.2022

СЪБИТИЯ

18.05.2022


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.


B-WISE, План за секторно сътрудничество относно уменията в социалните предприятия за трудова интеграция, е проект по програма “Еразъм+“, координиран от EASPD с подкрепата на ENSIE.